Coronavirus: de Europese Commissie gaat de strijd aan

13 maart 2020 om 10:03 

European union flag against parliament in Brussels, Belgium

Er gaat 140 miljoen euro publieke en private middelen naar R&D, het onderzoek naar vaccins, diagnoses en behandeling. Lidstaten mogen steun geven aan ondernemingen die steun nodig hebben. 

Er zal een „investeringsinitiatief voor coronavirus” worden opgezet, dat gericht is op de gezondheidszorgstelsels, KMO, de arbeidsmarkten en andere kwetsbare delen van de economie. De investering zal aanzienlijk zijn en zal snel oplopen tot 25 miljard euro 

De Europese Commissie geeft 7,5 miljard euro vrij.  

Hoe werkt dit investeringsinitiatief?  

Om snel een bedrag van 25 miljard euro aan Europese overheidsinvesteringen beschikbaar te stellen, wil de Commissie dit jaar de verplichting om niet-uitgegeven voor financiering voor Europese structuur- en investeringsfondsen uit te stellen. Die is momenteel in het bezit van de lidstaten. 

De lidstaten zullen deze bedragen moeten gebruiken om hun investeringen in het kader van de structuurfondsen te bespoedigen. Zij zullen ze gebruiken voor de nationale medefinanciering die zij normaliter zelf moeten verstrekken om de volgende termijnen van hun toewijzingen van de structuurfondsen te ontvangen.  

Rekening houdend met de gemiddelde medefinancieringspercentages van de lidstaten, zal de 7,5 miljard euro van de commissie ongeveer 17,5 tot 18 miljard euro aan structurele financiering in de hele EU kunnen mobiliseren. 

Delen