Ray Kurzweil en de Singulariteit

26 januari 2018 om 11:01 

Giles Daoust

Voor deze eerste kroniek in Brussel Metropool wil ik het hebben over een boek: The Singularity Is Near van Ray Kurzweil.

Hoe stel ik Kurzweil het best voor? Als futurist, schrijver, symbolische figuur van het transhumanisme? Als kaderlid bij Google sinds 2012? Als de Stephen Hawking van de technologie?

In The Singularity is Near geeft Kurzweil een zeer gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwd verslag van de toekomstige evolutie van wat in het Nederlands bekend staat als NBIC: Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatica en Cognitieve wetenschappen:

  • Informatica: Kurzweil voorspelt in de komende decennia een snelle evolutie, met als grote gebeurtenis de Singulariteit, de creatie van artificiële intelligentie (AI) die uitermate krachtiger is dan alle menselijke intelligentie samen. Vanaf de Singulariteit zal de machine-intelligentie die ter beschikking staat van de mensheid zodanig groot zijn dat problemen die tot dan toe onoplosbaar waren (het overkomen van kanker bijvoorbeeld) in de daaropvolgende decennia worden aangepakt. Temeer omdat deze nieuwe intelligentie het vermogen zal hebben om zichzelf te verbeteren en dus exponentiële capaciteiten te verwerven.
  • Cognitieve wetenschappen: de kennis van het menselijk brein en zijn werking zal ook sterk evolueren (met name via AI) totdat er een intareface ontstaat tussen de hersenen en de machine. Op lange termijn zullen we door de eenvoudige gedachte met de machine kunnen communiceren, onze intellectuele capaciteiten dankzij de machine vergroten en ooit onze geest in de machine downloaden. Elon Musk (Tesla, SpaceX) heeft hiertoe net de start-up Neuralink gelanceerd en Facebook werkt er ook aan.
  • Robotica: de evolutie zal het mogelijk maken om steeds meer lichaamsdelen te vervangen door kunstmatige equivalenten. Ooit misschien zelfs… elk deel.
  • Biotechnologie: er zal vooruitgang worden geboekt bij de analyse van het menselijk genoom, genetisch gemodificeerde organismen, het herstel van beschadigde of zieke genen tot zelfs de vervanging van genen.
  • Nanotechnologie: in plaats van geneesmiddelen zullen ooit ‘nanobots’ of ‘nanieten’ (intelligente microscopische robots op moleculaire schaal) onze lichamen ‘herstellen’, een verstopte slagader openen, een lever reconstrueren (met behulp van organische of kunstmatige materialen). Ze zullen zich voortdurend in onze lichamen verplaatsen om ze te repareren, te verbeteren of – wie weet? – ze op een dag zelfs te vervangen?

 

De culminatie van transhumanistische theorieën is de verbinding van alle bovengenoemde wetenschappen, resulterend in de mogelijkheid om de met AI gecombineerde menselijke geest over te brengen in een kunstmatig lichaam, of die nu robotachtig is of samengesteld is uit ‘nanieten’. Met andere woorden, en op lange termijn: de ‘fusie’ van mens en machine, misschien tot op moleculair niveau.

Ray Kurzweil beweert dat dit vóór het einde van de 21e eeuw zou kunnen gebeuren. Uiteraard klinkt deze voorspelling vandaag compleet gek, dat zegt hij ook zelf. Maar Kurzweil steunt op de veronderstelling dat de Singulariteit dichtbij is: deze kunstmatige intelligentie zou van een zodanige kracht zijn dat ze de wetenschappelijke ontdekkingen van de mensheid exponentieel zou versnellen. Kurzweil denkt dat deze Singulariteit al vanaf 2045 een feit kan zijn.

En dus? Volledig onrealistisch of niet onmogelijk?

Zelfs indien Kurzweil er een paar decennia naast grijpt, wat dan? In The Singularity is Near duiken levert een onstuitbare drang op om op erg lange termijn te denken, om zich af te vragen hoe de wereld van onze kleinkinderen er zal uitzien.

Twintig jaar geleden was de gsm een nieuwigheid die velen als nutteloze gadget beschouwden. Tien jaar geleden werd de iPhone uitgevonden, die een revolutie betekende in ons dagelijks leven. Hoe ziet de technologie er over 30 jaar uit?

Wat we er uiteindelijk ook over denken: dit boek doet nadenken en dromen. En natuurlijk zijn de economische en politieke implicaties van deze theorie enorm. Hoe ziet een bedrijf er in een dergelijke wereld uit? En een school?

Delen