REGIONAAL INNOVATIEPLAN / Innoviris heeft twee nieuwe projectoproepen bekend gemaakt

1 december 2022 om 10:12 

Applied PhD – Het Applied PhD-programma stimuleert collaboratief onderzoek door 100% van het project van een promovendus in samenwerking met een bedrijf of een administratieve overheid te financieren.
Prospective Research – Het programma Prospective Research richt zich tot onderzoekers van onderzoeksorganisaties met minstens één operationele basis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die prospectief onderzoek willen doen. Het thema van de editie 2023 is “Bouwen aan het Brusselse Gewest van morgen voorbij de ketenen van gisteren: socio-technische barrières overwinnen”. Het doel is het onderzoek te verankeren in de huidige Brusselse context om de technische en sociale blokkades van onze samenleving in vraag te stellen en het overheidsbeleid verschillende scenario’s aan te reiken om ze aan te pakken en te overwinnen. Het doel van deze oproep is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen zich te projecteren om ons huidige onvermogen om te kiezen te overwinnen en zich om te vormen om een inclusieve samenleving op te bouwen op het gebied van sociale cohesie, mobiliteit, huisvesting, openbare diensten, onderwijs, cultuur en toegang tot zorg, naast andere werkterreinen waarmee het de grote sociale, economische en milieu-uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt, kan aangaan.

Voor meer informatie:

Kabinet van de Staatsecretaris Mw. Barbara Trachte – contact:M. Yannick Hallet – yhallet@gov.brussels – M. 0486 31 66 16 of Mw Stéphanie Lepczynski – slepczynski@goc.brussels – M. 0473 33 13 75.

Delen