Relancemaatregel voor Brusselse Horeca moet haalbaar en doordacht zijn!

20 mei 2020 om 12:05 

(c) Belga Photo Nicolas Maeterlinck

De noodlijdende sectoren, bedrijven en handelaars doorheen de Covid-19 crisis helpen met steunmaatregelen, forfaitaire premies en uitstel van handelshuren, leningen tot zelf opschorten van taxen was tot voor kort prioriteit “numero uno”.

Van zodra het economische leven opnieuw kan opgestart worden, waarbij de preventiemaatregelen en sanitaire voorschriften voor werknemers, klanten en bezoekers erg strikt dienen opgevolgd te worden – wij moeten kost wat kost vermijden in een nieuwe lock down fase te komen! – moet onze focus gericht zijn op de korte, midden- en langetermijn relancemaatregelen voor onze economie.

Hoeft het nog gezegd dat in het Brussels Gewest en in het bijzonder in Brussels Stad de situatie van de Horecabedrijven alarmerend is? Vandaag geen sprake meer om uitbaters van hotels, restaurants en cafés een Survival Kit toe te reiken om enkele weken of maanden een crisis door te komen! Enkele cijfers: alleen al voor de zone 1000 Brussel tellen we 2.937 Horeca uitbatingen met een globale en officiële tewerkstelling van 8.639 banen. De lokale Horeca sector heeft een gerealiseerd zakencijfer van €633 miljoen (toegevoegde waarde van 544 miljoen).

Burgemeester Philippe Close laat er geen twijfel over bestaan : “De situatie is bijzonder ernstig. Duizenden werknemers en dus families worden door armoede bedreigd en honderden zaken lopen risico op nakend faillissement. De Horecasector maar ook de hiermee sterk verbonden evenementen- en toeristische sectoren verdienen een snel en doordacht Relanceplan. Natuurlijk zal de Stad haar volle medewerking verlenen om samen met het Gewest en de federale een relance voor de sector mogelijk te maken”.

Finance&invest.brussels kreeg van de Brusselse Regering de opdracht om kredietaanvragen van de hele horecasector van meer dan 50 VTE alsook van hun leveranciers, die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door het Coronavirus, te ondersteunen. Doel is om Horecabedrijven die met een kapitaaltekort zitten te helpen met leningen met een verlaagde rentevoet, zonder vraag om waarborg (in quasi eigen vermogen).

Olivier Willocx, CEO Beci, looft de inspanningen van finance&invest.brussels, zeker voor wat betreft het segment van ondernemingen met meer dan 50 werknemers dat een beetje uit de boot viel voor steunmaatregelen tijdens de crisis, maar heeft twijfel bij de gehanteerde rentevoeten van 2% tot 6% en wenst te pleiten voor een nul-drempel: “Hotels, restaurants en cafés hebben geen boodschap aan leningen die hen op korte termijn gaan verplichten om onhaalbare zakencijfers voorop te stellen. Laten we niet vergeten dat we voor de zomer geen grote aantallen toeristen mogen verwachten! Leningen aan 2 tot 6% zullen er enkel voor zorgen dat hun schuldenberg aandikt.”

De Stad Brussel en Beci vragen de Regionale en federale regeringen, maar eveneens alle politieke verantwoordelijken, om rekening te houden met de realiteit op het terrein : een zeker aantal werknemers van de Horecasector blijven onzichtbaar in de cijfers en behoren nu tot de meest kwetsbare groep. Er moet een Relanceplan komen dat de moed vergt om ook het zwartwerk aan te pakken, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat de hoteluitbaters, restaurateurs en cafébazen écht moeten geholpen worden.

Delen