Waar is het respect voor Brusselse ondernemers?

18 januari 2021 om 17:01 

Geschokte ondernemers vragen R.E.S.P.E.C.T. van de Brusselse regering. Niet meer en niets minder.

Het interview met Brusselse minister-president Rudi Vervoort op de franstalige zender RTL: “Het vertrouwen van 11% van de Brusselse bedrijven in de Brusselse Regering maakt me niet warm of koud!”

In plaats van zijn beleid uit te leggen of gerust te stellen, kiest de minister-president voor onverschilligheid en minachting voor de mening van anderen.

Veel mensen zijn alles kwijt of raken alles kwijt. De geestelijke gezondheid van meer dan 732.000 mannen en vrouwen die willen werken, die welvaart en jobs wensen te creëren, staat op het spel..

Het vertrouwen is verloren, maar respect moet blijven! De dialoog moet ten allen prijze worden onderhouden : de overheid moet kunnen luisteren en het bedrijfsleven moet kunnen begrijpen. 

Laat BECI niet alleen reageren, durf je uit te spreken op 28-01-2021 “Bedrijven, partners in het herstel” met Rudi Vervoort.

Meneer de minister president: 11% vertrouwen is slecht! 11% is gevaarlijk voor het herstel! Uw onverschilligheid is onverantwoord en pijnlijk.

Mis Rudi Vervoort’s LIVE op 28 januari niet 

Om deel te nemen aan het evenement, het is hier.

Wilt U lid worden bij BECI? Profiteer van ons Freemium aanbod!

Lid worden vanaf 0€, het is mogelijk! Meer info hier. 

Delen