De schorsing van de opzeggingstermijn gedurende periodes van tijdelijke werkloosheid COVID-19 werd goedgekeurd

Door Florence Sine  - 10 juni 2020 om 11:06 

©pixabay

De schorsing van de opzeggingstermijn gedurende periodes van tijdelijke werkloosheid COVID-19 werd goedgekeurd

1. Waarom deze wet?

Hoewel de opzeggingstermijn van werknemers die tijdelijk werkloos zijn om economische redenen geschorst wordt, bestond er geen dergelijke bepaling voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht.

2. Wat is voorzien in deze wet?

De wet bevestigt de mogelijkheid voor de werkgever en de werknemer om de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid COVID-19 te beëindigen. De wet voorziet dat wanneer het ontslag wordt gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn niet zal lopen tijdens de schorsing.

De wet is echter niet van toepassing op opzegtermijnen die reeds een aanvang namen voor 1 maart 2020. Deze opzeggingstermijnen worden niet geschorst door Corona-werkloosheid.

Opzeggingstermijnen die zijn beginnen lopen na 1 maart 2020 zullen wel geschorst worden door periodes van Corona-werkloosheid, maar dit pas vanaf de inwerkingtreding van de wet. De periodes van Corona-werkloosheid van voor de inwerkingtreding schorsen de opzeggingstermijn daarentegen niet.

3. En het vervolg?

Deze wet werd aangenomen op 11 juni 2020 en treedt in werking op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit wet werd op 22 juni gepubliceerd (Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020)

 

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen