Sluiting van bars en cafés in Brussel : de eerste te nemen stappen

8 oktober 2020 om 18:10 

De sluiting van de cafés en drankgelegenheden in Brussel. De aankondiging door de Brusselse regering van de sluiting van alle cafés, koffie- en theehuizen die in het Brussels Gewest zijn gevestigd vanaf donderdag 8 oktober, lijkt noodzakelijk om de nieuwe verspreiding van de epidemie een halt toe te roepen. Deze beslissing wekt ook de grootste vrees bij de HoReCa-uitbaters voor de verderzetting van hun activiteiten.  

In deze context en als het nog niet gebeurd was, raden we de zaakvoerders, uitbaters en zelfstandigen van deze établissementen sterk aan om een ​​actieplan op te stellen dat in het bijzonder de volgende maatregelen omvat: 

 

1. dringend (her)contact opnemen met uw erkend-boekhouder voor de opmaak van recente gedetailleerde boekhoudkundige staat. Dit moet een zo recent mogelijke boekhoudkundige staat zijn en een volledig overzicht van de handelsschulden en de handelsvorderingen omvatten. Ter informatie: de boekhoudkundige staat van 2019 is niet meer relevant, aangezien deze de werkelijkheid van vandaag; van de gevolgen van de lockdown niet meer weerspiegelt.

2. Maak een update van uw cashflowtabel (inkomsten – uitgaven) tot 31/12/2020 en voor begin 2021.  

3. Beroept u zich op overmacht om onderaannemingscontracten, leveranciers- en huurcontracten van eigenaars op te schorten. 

4. Neem contact op met uw bankier of uw financiële instelling om de looptijden van kredieten, financiering, langetermijnhuur of leasing uit te stellen.

5. Controleer samen met uw leverancier om de beperkt houdbare voorraden op te halen of om voedsel te doneren in plaats van het weg te gooien.  

6. Maak een gedetailleerde voorraadlijst op van de goederen die naar alle waarschijnlijkheid definitief verloren zijn.  

7. Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds om een bijkomende aanvraag in te dienen voor een overbruggingsrecht voor oktober en november 2020.

8. Denk aan de te vervullen formaliteiten voor de economische werkloosheid van uw loontrekkend personeel. 

9.  Zorg voor een opschorting of beëindiging van de contracten met uw studenten en uitzendkrachten.

10. Opschorting van uw relaties met hulpverleners en andere verschillende tijdelijke vrijwilligers.

11. Breng de FAVV, de belastings- of sociale controle-administraties, op de hoogte dat de controles zullen worden opgeschort gedurende één maand; de periode dat de cafés gesloten blijven.  

12. Als u op zoek bent naar een financieringsoplossing op korte termijn, bestaat er het volgende:  

  • De noodlening BRUSOCCOVID 19 , dit voor zeer kleine ondernemingen in Brussel.
  • De Proxi-lening, Vanaf 15 oktober zullen de eerste Proxi-leningen kunnen gesloten worden en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds. Vanaf 15 oktober wordt het hierdoor voor particulieren mogelijk om privéspaargeld uit te lenen aan Brusselse ondernemers. Hierdoor kunnen alle KMO’s, zelfstandige ondernemers, en verenigingen van het Brussels gewest met een economische activiteit aanspraak maken op een nieuwe wijze van financiële steun.
  • De HoRECa noodlening 

 

Centre des entreprises en difficulté - Conseils - FAQ

Delen