SmartMove : geen garantie op tijdwinst voor automobilisten

23 december 2020 om 08:12 

[interview]

Volgens Frank Van Gool, directeur van Renta, de federatie van voertuigenverhuurders, roept SmartMove heel wat vraagtekensop. Komt er nog een oplossing voor leasewagens? Hoe zit de technische uitvoering, via gsm-technologie, in elkaar? “We willen snel duidelijkheid.

“Belasting op gebruik in plaats van op bezit van de auto is iets waar wij ons in kunnen vinden. Maar dat Brussel cavalier seul speelt en de Vlamingen en Walen die mee de economische welvaart van de stad bewerkstelligen extra gaat belasten, is wraakroepend”, stelt Frank Van Gool. “Er is absoluut een afstemming met de andere gewesten nodig. Specifiek voor leasewagens is het zo dat als een gewest de inschrijvings- of wegenbelasting wil aanpassen, ze daar het akkoord van de andere gewesten voor nodig heeft. Om de stadstol in te voeren, wil men voor de Brusselse bedrijven en particulieren ter compensatie de autobelasting verlagen, maar zolang er geen akkoord is, kunnen de Brusselse leasingfirma’s niet van dat voordeel genieten. Dat zien wij als een ongelijkheid. We gaan dit zeer nauw opvolgen en zo nodig aanvechten.”

De Brusselse regering had het voornemen om de leasingwagens mee op te nemen in het systeem, maar het adviserende advocatenbureau Stibbe waarschuwde voor de juridische complexiteit. Een mogelijke oplossing is dat de autofiscaliteit voor leasingbedrijven in Brussel behouden blijft, maar werknemers met een bedrijfswagen zelf betalen voor het gebruik. “Het gevolg is dat ze dubbel betalen, want de leasingbedrijven gaan die belastingen uiteraard doorrekenen aan de werkgevers van de bedrijfswagenbezitters. Ik denk dat Stibbe een gevoelig punt aanraakt. We kunnen dat niet tot op het bot uitzoeken, zolang er niet meer details over de concrete invoering van de stadstol bekend zijn.”

Nefast voor bedrijven

Renta hoopt op overleg met de andere gewesten. De leasewagens zullen slechts één topic op de agenda zijn. “Zoals het er nu uitziet, is SmartMove zeer nefast voor de Brusselse bedrijven en hun werknemers”, oordeelt Van Gool. “Vraag is ook wie die stadstol zal betalen. Gaan de werkgevers de kosten dragen of moeten de werknemers het zelf maar oplossen door alternatieve vervoersmodi te zoeken of zelf in de buidel te tasten? Ik wil er ook even op wijzen dat er best wat pendelaars zijn die weinig alternatieven hebben. Mensen gaan niet voor hun plezier in de file staan. Mensen die weinig keuze hebben, gaan er nu nog eens extra voor moeten betalen.“

In het verleden hamerde Frank Van Gool al op het ‘voor wat hoort wat’-principe. Als er een kilometerheffing komt, mag je verwachten dat de reistijden verkorten. “Mensen zijn wel bereid een heffing te betalen als die de files wegwerkt. Als je tijd terugwint, is die prijs gerechtvaardigd. Ik hoop dat men de mogelijke effecten bestudeerd heeft. Blijkbaar heeft minister Sven Gatz gezegd dat de stadstol een jackpot wordt voor Brussel. Dat kan toch niet het werkelijke doel zijn? Er is momenteel geen garantie dat de automobilisten effectief kunnen rekenen op tijdswinst.”

Van Gool heeft tot slot nog een bedenking over de technische uitvoering. “Men wil gsmtechnologie gebruiken, maar een deel van onze leden zijn korte-termijnverhuurders. Zij verhuren bijvoorbeeld op de luchthaven auto’s aan buitenlanders. Moeten verhuurders de tol dan betalen? Of moet iedereen die Brussel binnenrijdt zich met zijn gsm registreren? Ook over de technische modaliteiten zijn er dus nog heel wat vraagtekens. Daarover zouden we graag snel duidelijkheid krijgen.”

Delen