Snelle inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen

1 april 2020 om 17:04 

©Gettyimages

Om de lidstaten te helpen de coronavirus te bestrijden, voert de Europese Commissie een snelle inventarisatie van de behoeften en producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De FOD Economie coördineert deze verzameling van informatie.

  • Uw bedrijf is actief in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)? Zo ja, welk type PBM? Wat is de wekelijkse hoeveelheid per productsoort?
  • Uw bedrijf is bereid zijn productielijn aan te passen om PBM te produceren? Welke soorten PBM worden geproduceerd en hoeveel?

Zo ja, dan kunt u contact met ons opnemen : BECI — international@beci.be — Tel: 02 210 01 77

Naast de mogelijkheden die bedrijven bieden voor de productie van PBM, heeft de Commissie een formulier (zie bijlage) toegezonden waarin de gevraagde informatie kan worden opgenomen. Daarnaast wordt de vrije toegang voorgesteld tot de normen voor PBM en medische apparatuur waarop deze maatregel betrekking heeft.

 

Delen