Sociale verkiezingen 2020: de belangrijkste deadlines en de actoren

Door Alain Lancelot  - Jean-Philippe Cordier  - Frédéric Simon  - 12 september 2019 om 14:09 

©GettyImages

De sociale verkiezingen van 2020 naderen snel. Om uw procedure tot een goed einde te brengen, bereidt u zich best nu al voor. Hieronder vindt u de belangrijkste deadlines die u niet mag missen evenals de belangrijkste spelers in de procedure.

 

Stadia van de sociale verkiezingsprocedure 2020

De sociale verkiezingsperiode duurt over het algemeen 150 dagen. Ze mag gerust worden vergeleken met een evenwichtsoefening! De Human Resources managers zullen moeten goochelen tussen X (de datum van bekendmaking die de sociale verkiezingen aankondigt) en Y (de verkiezingsdag).

Zodra de dag van de sociale verkiezingen (Y) is gekozen, dient een retroplanning te worden opgesteld om de belangrijkste data in de sociale verkiezingsprocedure te bepalen. Deze data en stappen zijn van fundamenteel belang: ze niet naleven kan de hele procedure ongeldig maken. Ook het sociaal overleg komt dan wellicht in het gedrang.

 

Wat zijn deze belangrijke data?

 • X – 60 Informatie van de werkgever wordt aan de ondernemingsraad of het CPBT verstrekt over het toepassingsgebied van de technische bedrijfseenheid, het aantal en de categorie werknemers, het begrip directiepersoneel en het begrip kaderpersoneel.
 • X – 30 Begin van de geheime periode van bescherming tegen ontslag van kandidaten.
 • X Uithangen van de aankondiging van de datum van de sociale verkiezingen en de relevante informatie voor de organisatie van deze verkiezingen.
 • X + 35 Indiening van de kandidatenlijst door de vakbondsorganisaties uiterlijk op die dag, hetzij op papier, hetzij via e-Box.
 • X + 40 Mededeling van de lijst van kandidaten binnen het bedrijf of het ontbreken van een lijst.
 • X + 61 Termijn voor het instellen van beroep tegen de lijst van kandidaten door werknemers, vakbonden of de werkgever.
 • X + 71 Definitieve afsluiting en uithangen van de lijst van kandidaten binnen het bedrijf.
 • Y Sociale verkiezingsdag.
 • Y + 2 Uithangen of elektronische beschikbaarheid van de verkiezingsuitslagen.
 • Y + 45 Inrichtingsvergadering voor de nieuw verkozenen, voor zover er geen gerechtelijk beroep werd ingesteld.

 

 

Actoren bij de sociale verkiezingen van 2020

De klassieke actoren in sociale verkiezingen zijn:

 

 • Werknemers: Geen verkiezingen zonder kiezers. De werknemers van de onderneming dienen te beslissen of zij al dan niet hun vertegenwoordigers onder de op de vakbondslijsten aangegeven werknemers van de onderneming aanwijzen.
 • Vakbondsvertegenwoordigers: Geen verkiezingen zonder kandidaten. Zonder kandidaat kan er geen sociaal orgaan van het bedrijf worden ingesteld en blijven de vakbondsorganisaties dus buiten het bedrijf. Kandidaten voor de verkiezingen moeten daarom zelf beslissen om in de lijsten van vakbondsorganisaties te worden opgenomen.
 • Vakbondsorganisaties: Naast een eventuele aanwezigheid in een vakbondsdelegatie hebben vakbondsorganisaties om de vier jaar de mogelijkheid om een werknemersvertegenwoordiging op te richten of in stand te houden.
 • Directie: De directie zal de enige gesprekspartner zijn van de werknemersvertegenwoordigers die tijdens de sociale verkiezingen gekozen worden. Zij zal interne onenigheden moeten wegwerken om eenstemmig te spreken. Ze zal worden geconfronteerd met een tegenmacht samengesteld door de vakbondsorganisaties die werknemers ervan hebben overtuigd om op de kieslijsten te verschijnen en dus bescherming tegen ontslag zullen genieten, waardoor ze praktisch onaantastbaar worden.
 • Kaderleden: Als onderdeel van de verkiezing kunnen zij zetels in de Ondernemingsraad krijgen om inspraak te hebben ten opzichte van andere werknemersvertegenwoordigers. Kaderleden zijn minder vaak aangesloten bij een vakbond. Ze kunnen zich zelfs als vertegenwoordigers via een eigen orgaan verenigen om aan hun eigen specifieke behoeften te voldoen, los van het gewicht van een vakbondsorganisatie.
 • De HR-afdeling: Als organiserende partij van sociale verkiezingen moet de HR-afdeling, naast de normale uitvoering van haar taken, gedurende bijna een half jaar zorgen voor het succes van het verkiezingsproces. Dit spreekt boekdelen over de omvang van de uitdaging. Er zal haar weinig worden vergeven ingeval van een aanzienlijke desorganisatie gedurende het gehele verkiezingsproces.
 • De FOD Werkgelegenheid: de FOD houdt toezicht op het volledige verkiezingsproces van alle bedrijven die sociale verkiezingen houden: van het opstellen van juridische en documentaire teksten tot de ontvangst van de documenten die door alle HR-afdelingen worden gestuurd en die de administratie vervolgens doorstuurt naar de verschillende vakbondsorganisaties. Dit alles vóór de publicatie in juni 2020 van alle geconsolideerde resultaten van alle ondernemingen in het Koninkrijk.
 • Dienstverleners: Zij bieden externe ondersteuning. Hun bijdrage is onbetwistbaar, zowel door hun expertise op het gebied van juridische gegevens (technische bedrijfseenheid, directie, kaderleden) als voor het beheer van het verkiezingsproces, waardoor HR-afdelingen worden bevrijd van de overbelasting en de stress die voortvloeit van een zeer strikte planning.

 

Meer info over de 2020 sociale verkiezingen op de website van de FOD Werkgelegenheid: klik hier

Delen