Steeds meer, OK, maar “trop is te veel”

29 mei 2019 om 07:05 

De plastic-hoezen waarmee Wienerberger zijn baksteenpaletten verpakt, bevatten 50% gerecycled materiaal. 

Het kleine België gedraagt zich vaak toonaangevend als het gaat om recycling. Op Europees niveau behoort ons land tot de beste. En we worden dan ook vaak als voorbeeld geciteerd – onder andere door onze Franse buren – op het gebied van de op industriële verpakkingen toegepaste Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) 

 

De gewoonte om voorop te lopen en uitdagingen kordaat aan te pakken zit in de genen van Valipac gegrift. Onlangs zijn er nieuwe initiatieven genomen waarmee de bedrijven die industrieel verpakkingsafval genereren, veel beter kunnen scoren door resoluut voor de circulaire economie te kiezen. Hiervan getuigt onder andere het partnerschap tussen de baksteenproducent Wienerberger en de bedrijven Total, Rymoplast en Oerlemans, met de steun van FEMA en Go4Circle. Samen beslisten deze spelers kunststofhoezen te laten produceren met 50% gerecycled materiaal van Rymoplast. Na gebruik worden de kunststof folies teruggewonnen en opnieuw in productie genomen om nieuwe hoezen te maken.  

 

Veel wordt soms te veel  

Er komen ongetwijfeld verdere initiatieven. Het voorbeeld zal andere industriële spelers aanzetten om op hun beurt verpakkingen volgens een circulaire logica te gaan beheren. Valipac verklaart zich trouwens steeds bereid om deze ondernemingen in het proces te steunen. Ondertussen zijn de nieuwe eisen op het vlak van recyclingpercentages wel uiterst ambitieus geworden. De omzetting van de Europese doelstellingen in de Belgische regelgeving legt de lat zeer hoog. De voorstellen mikken op 65% recyclage van kunststofverpakkingen tegen 2030. Volgens Valipac riskeren zulke eisen echt contraproductief te worden, vooral omdat de gevolgen voor de Belgische industrie niet werden onderzocht. Een realistische en haalbare herziening van de recyclingpercentages moet op een objectieve analyse berusten, in overleg met de sector.  

 

Focus op het beroep voor meer efficiëntie  

De producenten, Valipac inbegrepen, krijgen er dus een flink pak verantwoordelijkheid bij. Vandaar de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, uiteraard. Dit spreekt boekdelen over de werklast die gepaard gaat met het beheer van verpakkingen na het uitpakken van de producten. Valipac wil dit werk perfect aankunnen om een echte circulaire economie tot stand te brengen. De vereniging acht het daarom verstandig om zich te concentreren op haar kernactiviteiten, namelijk een nog intensievere selectieve inzameling en recycling van industrieel verpakkingsafval van de ondernemingen. Tegelijk onderneemt Valipac concrete acties voor een betere bewustwording van haar partners op het gebied van ecologisch ontwerp en de integratie van gerecycled materiaal in de fabricage van nieuwe producten. 

www.valipac.be 

 

 

Delen