Sterke voorstellen

Door Marc Decorte  - 28 april 2019 om 07:04 

Brussel herontwerpen? Wat voor een stad willen we dan?

Dit is eigenlijk de vraag waarop de kiezer op 26 mei zal moeten antwoorden wanneer hij zijn gewestelijke

vertegenwoordigers kiest: zij die in de komende vijf jaar het roer van het project Brussel zullen overnemen.

Wij hebben al vaak herhaald dat we een stad willen waar het aangenaam leven, maar ook studeren, werken en ondernemen is. De stad moet even aantrekkelijk zijn voor degenen die er vaak zijn of er wonen als voor zij die er willen investeren of zaken doen.

Brussel beschikt van meet af aan over twee waardevolle troeven: haar zichtbaarheid als internationale hoofdstad en haar geografische ligging op het kruispunt van Europa en het snijvlak van verscheidene culturen. Deze twee troeven dienen wij optimaal uit te baten, dankzij een gemeenschappelijke ambitie en de daaruit vloeiende visie.

De voornaamste uitdagingen zijn bekend: mobiliteit, belastingen en financiering, werkgelegenheid en vorming, digitalisering en nieuwe technologieën …

Laten we eerlijk toegeven dat op sommige gebieden aardig wat vooruitgang werd geboekt. Voorbeelden? Een daling van de werkloosheid, die al meer dan zes jaar gestaag afneemt. Mobiliteit (een vraagstuk waarin we ons regelmatig kritisch hebben opgesteld): ook daar is er beterschap. Het gewestelijk openbaar vervoer wordt intensiever gebruikt dan ooit. De Brusselse regering heeft de uitbreiding van de metro Noord bevestigd. En het federaal niveau heeft een investering van meer dan vijf miljard euro in de spoorwegen aangekondigd, waarvan één miljard om het GEN te voltooien. Met al deze elementen komen er meer alternatieve vervoersoplossingen en zal het belang van de auto in de stad onvermijdelijk afnemen. We hebben dus terecht op deze punten aangedrongen.

We kunnen echter niet uitsluitend op de politiek vertrouwen en er alles van verwachten. De bepaling en uitvoering van een collectieve visie stelt zich niet tevreden met een bezoekje aan de stembus. Deze verantwoordelijkheid moet gedeeld worden tussen alle spelers van de maatschappij, de burgers, de vakbonden en de ondernemingen.

Wij als vertegenwoordigers van deze ondernemingen hebben tot taak constructieve voorstellen uit te werken. Vandaar de 224 bladzijden van ons Memorandum, met daarin 91 concrete maatregelen die wij afgelopen oktober hebben gepresenteerd en aan de verschillende partijen hebben meegedeeld. Deze voorstellen – en ook wij die eraan hebben gewerkt – staan open voor debat en voor verdere stappen. De nieuwe verkozenen zullen moeten beslissen wat ze ermee doen.

 

Delen