Steunmaatregelen: BTW, belastingen en voorheffingen

6 april 2020 om 12:04 

Woman filling 1040 individual tax form at workplace

Alle indieners van btw-maandaangiften – ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden – zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

 

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hyperlink opens a new window).

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

 

Deze aanvraag kadert in het licht van de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen in de bestrijding van het Covid-19 virus waarbij aan de Belgische bevolking en de bedrijven gevraagd wordt om verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 

 

Delen