Archief van de tag: Legal

VZW’s: de impact van het nieuwe wetboek van vennootschappen

Vzw’s maken voortaan integraal deel uit van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. De wet op verenigingen, die tot nu toe als referen... Lees meer

Door 18 juni 2023 om 09:06 |

Met een freelancer samenwerken: 12 tips en adviezen om ...

[gastartikel] Een zelfstandige tewerkstellen, houdt heel wat voordelen in. Onder andere wat betreft flexibiliteit en kosten, maar ook om een aantal ad... Lees meer

9 juni 2023 om 09:06 |

Telewerken in het buitenland: opgelet voor de juridische gevolgen

[Gastartikel] Sinds de gezondheidscrisis zijn de werkgewoonten doortastend geëvolueerd. Enkele loontrekkenden hebben bijvoorbeeld de wens geuit om, in... Lees meer

2 mei 2023 om 16:05 |

Vorm uw BVBA om naar een BV : een verplichting maar ook een ...

Dit is één van de belangrijkste nieuwigheden van de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen : de "BVBA”, de meest voorkomende v... Lees meer

10 april 2023 om 16:04 |

Forfaits en realiteit van de kosten. Een juist evenwicht in de ...

[Gastartikel] Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten door werknemers voor de uitoefening van hun functie zijn, in principe, vrijgesteld van social... Lees meer

14 februari 2023 om 15:02 |

Wat als een van mijn werknemers met een medisch attest blijft ...

[Gastartikel] Sinds telewerk op grote schaal is ingevoerd, wordt vastgesteld dat steeds meer en meer werknemers af en toe online blijven werken terwij... Lees meer

6 februari 2023 om 10:02 |

Naar een activerend ontslagbeleid: het transitietraject na ontslag

De Arbeidsdeal is intussen in een wettekst gegoten en zorgt voor heel wat uitdagingen voor HR-verantwoordelijken. Naast een aantal maatregelen op het... Lees meer

12 december 2022 om 14:12 |

Work-life balans voor ouders en mantelzorgers

[Gastartikel] Een wet en een Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 en de cao nr. 162 die op 27 september 2022 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraa... Lees meer

8 december 2022 om 13:12 |

Veranderingen in het arbeidsreglement?

[Gastartikel] Na twee jaar Covid heeft de wetgever de inhaalslag gemaakt. Hij heeft verscheidene bepalingen aangenomen die aanpassingen van de arbeids... Lees meer

8 december 2022 om 10:12 |

Discriminatie: medisch verleden zal vanaf nu ook beschermd worden

[gastartikel] De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie bepaalt dat het verboden is te discrimineren op grond van "... Lees meer

7 september 2022 om 10:09 |