Archief van de tag: Management & HR

Ontslag en bewijs van de redenen: welke verantwoordelijkheid rust er ...

Om een kennelijk onredelijk ontslag te vermijden, moet de werkgever kunnen bewijzen dat het ontslag van een werknemer verband houdt met zijn geschikth... Lees meer

19 september 2023 om 18:09 |

Betaald verlof voor familiefeesten en burgerplichten

Wat wordt er bedoeld met "klein verlet"? Bepaalde gebeurtenissen in het leven van uw werknemers (familiale omstandigheden, uitoefening van burgerrecht... Lees meer

5 juli 2023 om 15:07 |

Aangepaste werkplekken, met Ergojob

Werkplekken aanpassen voor mensen met een handicap is de bestaansreden van Ergojob. Voor ergonome Aurore Pironnet betekent de onverhinderde toegankeli... Lees meer

17 april 2023 om 16:04 |

Win een tweetalige teambuildingworkshop van DaarDaar voor uw bedrijf!

Nederlandstalige en Franstalige collega’s blijven vaak binnen hun eigen taalgroep en zoeken elkaar zelden op tijdens de pauzes in ondernemingen. Vaak... Lees meer

23 januari 2023 om 16:01 |

Work-life balans voor ouders en mantelzorgers

[Gastartikel] Een wet en een Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 en de cao nr. 162 die op 27 september 2022 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraa... Lees meer

8 december 2022 om 13:12 |

Veranderingen in het arbeidsreglement?

[Gastartikel] Na twee jaar Covid heeft de wetgever de inhaalslag gemaakt. Hij heeft verscheidene bepalingen aangenomen die aanpassingen van de arbeids... Lees meer

8 december 2022 om 10:12 |

Ontketen het potentieel van je medewerkers!

Als we blijven werken zoals wij het tot voor kort deden, zal de onderneming waarschijnlijk op korte termijn niet meer de nodige weerstand kunnen biede... Lees meer

13 september 2022 om 15:09 |

Elektronisch ondertekenen van arbeidsovereenkomsten

In tijden waar telewerk de norm is, digitale meetings niet meer uit het (werk)leven weg te denken zijn en zogenaamde “e-pero’s” het sociale leven bepa... Lees meer

Door Toon Smets 27 januari 2021 om 08:01 |

Moet u sympathiek overkomen wanneer u iemand interviewt?

[genodigde artikel] Als u zich deze vraag nog stelt, onderbreek dan even uw werk en lees onderstaand tekstje, want, ja hoor, wanneer u iemand intervie... Lees meer

Door 6 januari 2021 om 08:01 |

Werving in crisissituaties na de gezondheidszorg

De aanwerving van werknemers is een belangrijk onderdeel van de organisatiestrategie. De dagelijkse uitvoering ervan vereist de inzet van speciale ins... Lees meer

25 juni 2020 om 10:06 |