Tax Shelter 2021: update

4 augustus 2021 om 09:08 

[genodigde artikel]

Nieuwe belastingvermindering voor belastingplichtigen die in 2021, vóór 01 september (tot 31 augustus 2021), deelnemen aan een kapitaalverhoging in ondernemingen (weliswaar geen grote) die in de COVID-periode tussen 2/11/2020 en 31/12/2020 een aanzienlijke omzetdaling (minimaal 30%) hebben gekend ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

In de circulaire van 23 juli van de FOD Financiën 2021/C/70 worden de toepassingsvoorwaarden van de maatregel nader toegelicht. De belangrijkste zijn:

  • De vennootschap mag niet meer dan 250.000 euro aan fiscaal gunstige bijdragen hebben ontvangen na betaling van de bedragen via de belastingvermindering. Cumulatie met de vorige maatregelen is mogelijk. Een onderneming kan dus middelen aantrekken tot een bedrag van 1.000.000 euro, bijvoorbeeld 500.000 euro via de maatregel voor groeibedrijven, nog eens 250.000 euro via de eerste COVID-19 tax shelter en een extra 250.000 euro via de huidige tijdelijke maatregel.
  • Het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 100.000 euro aan investeringen per persoon. Deze limiet hoeft niet te worden geprorateerd in geval van overbrenging van de fiscale woonplaats gedurende een kalenderjaar van België naar een ander land of vice versa.

Hieronder volgt een samenvatting van de bestaande maatregelen:

Vergelijkende tabel van de voornaamste kenmerken van de verschillende tax shelters en nuttige links

 

Kenmerk

Tax shelter startup (beginnende onderneming)

Art. 145/26, WIB 92

 

Tax shelter scale-up (groeiende onderneming)

Art. 145/27, WIB 92

 

Eerste COVID-19 tax shelter

Art. 15, W 15.07.2020

Tweede COVID-19 tax shelter

Art. 12, W 02.04.2021

Voor welk bedrijf*?

* Voor alle voorwaarden: zie de rubriek “Nuttige documenten” aan het einde van de tabel

Kleine onderneming ten vroegste opgericht op 01.01.2013

(11 voorwaarden in totaal)*.

Kleine onderneming

Groeicriterium

min. 10 voltijdse equivalenten

(13 voorwaarden in totaal)*.

Kleine onderneming

Daling van de omzet met ten minste 30% tussen 14.03.2020 en 30.04.2020 inbegrepen

Kleine onderneming

Daling van de omzet met ten minste 30% tussen 02.11.2020 en 31.12.2020 inbegrepen

Bij welke gelegenheid?

Oprichting van de vennootschap

Of

Kapitaalsverhoging gedurende de 4 jaar na de oprichting

Uitgegeven aandelen vanaf 01.07.2015

Kapitaalsverhoging van het 5de tot het 10de jaar na de oprichting van de vennootschap

Kapitaals-verhoging tussen 14.03.2020 en 31.12.2020 inbegrepen

De oprichtings-datum van de vennootschap is irrelevant.

Kapitaals-verhoging tussen 01.01.2021 en 31.08.2021 inbegrepen

De oprichtings-datum van de vennootschap is irrelevant.

Maximumbedrag van de bijdrage per onderneming?

250.000 euro

500.000 euro

Mogelijke balans tax shelter startup

250.000 euro

Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de tweede COVID-19 tax shelter

250.000 euro

Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de eerste COVID-19 tax shelter

Verminderings-percentage voor beleggers?

Kleine onderne-mingen

30%

25%

20%

20%

Micro-onder-nemingen

45%

Investeringslimiet per belastbaar tijdperk en per persoon?

100.000 euro

voor beide verminderingen samen

100.000 euro

Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de tweede COVID-19 tax shelter

100.000 euro

Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de eerste COVID-19 tax shelter

Middelen om te investeren?

Direct:

Nieuwe aandelen in de startende onderne-ming verwerven, eventueel via een crowdfundingplatform

OF

Indirect:

via een crowdfundingplatform nieuwe beleggings-instrumenten verwerven die door een financierings-instrument zijn uitgegeven

OF

Verwerven van nieuwe aandelen op naam in een openbaar starterfonds

OF

Verwerven van nieuwe aandelen op naam in private privak

Direct:

Nieuwe aandelen verwerven in de groeiende onderneming, eventueel via een crowdfunding-platform

OF

Indirect:

via een crowdfunding-platform nieuwe beleggings-instrumenten verwerven die door een financie-ringsinstrument zijn uitgegeven

Direct:

Verwerven van nieuwe aandelen in de vennootschap.

Direct:

Verwerven van nieuwe aandelen in de vennootschap.

Als de belasting-vermindering niet volledig kan worden afgetrokken omdat er te weinig belasting is betaald, kan de vermindering dan worden overgedragen?

Neen

Neen

Ja

Ja

 

Op te stellen attest* ?

 

 

Voor meer informatie, zie de FAQ’s of de aankondiging in Het Belgisch Staatsblad (links hieronder)

Jaarlijks gedurende 5 jaar door:

– de startende onderneming in geval van directe investering;

– het financierings-instrument, het openbare starterfonds of de starter private privak in geval van indirecte investering.

Modelattest beschikbaar.

Jaarlijks gedurende 5 jaar door:

– de groeiende onderneming in geval van directe investering;

– het financierings-instrument bij indirecte investeringen.

Modelattest beschikbaar.

Jaarlijks gedurende 6 jaar door de onderneming

Modelattest beschikbaar.

Jaarlijks gedurende 6 jaar door de onderneming

Nog te publiceren modelattest.

 

Nuttige documenten*

 

 

 

 

 

* Al deze documenten zijn of zullen beschikbaar zijn op My Minfin

FAQ (laatst bijgewerkt op 29.05.2020)

Attest: mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.01.2020

Circulaires:

– 2018/C/111 van 13.09.2018;

– 2019/C/57 van 01.07.2019.

Certificaat: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18.12.2019

Circulaire 2020/C/140 van 16.11.2020.

Attest: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 08.02.2021

Dit addendum bij circulaire 2020/C/140 van 16.11.2020.

Attest: bekendmaking zal in het Belgisch Staatsblad verschijnen 08.02.2021

 

 

Over de auteur

Jean-Pierre Riquet, fiscaal jurist

jean-pierre riquet

 

Delen