Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

31 maart 2021 om 09:03 

In navolging van de beslissing van de regering en het coronacommissariaat om sneltests ruim (op repetitieve basis) in te zetten in ondernemingen om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden, heeft de FOD WASO het kader uitgewerkt waarbinnen deze sneltests mogelijk zijn.

Dit kader is gebaseerd op het unaniem advies van de sociale partners dd. 23 maart 2021 over het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis.

Dit kader heeft geen betrekking op zelftests, maar gaat enkel over sneltests die in een ondernemingscontext worden afgenomen door de preventiediensten.

Delen