The Cham in progress

7 maart 2018 om 10:03 

©Reporters

In september kondigden wij u het project ‘The Cham’ aan, een codenaam voor de metamorfose van uw Kamer van Koophandel en haar aanpassing aan de uitdagingen van de 21e eeuw.

Hoever staan we vandaag, zes maanden later?

De eerste fase van het plan – de verbouwing van het pand – vordert snel. De leden die regelmatig nummer 500 van de Louizalaan bezoeken, zullen de omgeving wellicht niet meer herkennen!

Eind december ging de benedenverdieping gedeeltelijk dicht voor een ingrijpende renovatie van de receptiebalie en 120 m² kantooroppervlakte. U vindt hier enkele foto’s van op het einde van dit magazine. Op termijn komt hier een ‘Café van de ondernemers’ dat tegelijk zal openstaan voor de wijk – een van de meest actieve in Brussel – en voor de Kamer van Koophandel. Kortom, ‘the place to be’ voor ontmoetingen, gedachtewisseling, creatief nadenken … Conform de positionering die wij ook voor Beci willen: een toegankelijke en soepele organisatie, resoluut stadsgericht en waar mensen en ideeën steeds welkom zijn. Een trefpunt voor de deskundigheid van onze leden, onze partners en onze teams, ten dienste van toekomstgerichte ondernemersprojecten.

Nu even praktisch. Het toekomstige ‘business café’ zal pas binnen enkele maanden zijn deuren openen. Ondertussen maken wij dankbaar gebruik van de beschikbare tijd en ruimte voor een project dat ons nauw aan het hart ligt: de Brusselse mobiliteit.

Van eind maart tot in de herfst komt er op de benedenverdieping van de 500 Louizalaan een ‘mobiliteit pop-up’: een ruimte voorbehouden aan de beleving, de ontdekking en het uittesten van innoverende mobiliteitsproducten en -diensten. Denk maar aan intelligente parkeergelegenheid, gedeelde mobiliteit, intelligente data, fietsen, elektrische voertuigen, drones… Wie deze oplossingen komt voorstellen? Onze partners, maar ook exposanten en andere gasten, met inbegrip van starters die wij begeleiden. Wij hopen er u te mogen ontmoeten, uiteraard.

De pop-up ruimte moet een voorbeeldfunctie vervullen ter promotie van een duurzame stedelijke mobiliteit. Ze richt zich niet alleen tot professionals, maar ook tot stedelingen, buurtbewoners en andere nieuwsgierigen die via een ontdekkingstocht tot nadenken worden aangezet. Hopelijk promoten wij op die manier een andere opvatting van de stedelijke mobiliteit – en haar positieve evolutie.

Deze ‘pop-up ruimte’ moet ook kenmerkend zijn voor wat Beci te bieden heeft: een ‘ideeënbus’ en een plaats voor coproductie, naast de diensten van de Kamer, om gestalte te geven aan projecten. Met een geweldig hefboomeffect voor de Brusselse ondernemingen.

 

Tot zover de ‘materiële’ dimensie van de huidige gedaanteverwisseling van Beci. Het ‘immateriële’ luik is zeker even belangrijk en beoogt een versterking van onze ‘intelligence’. Hierover meer in een volgende kroniek.

Delen