Toeslag op de tijdelijke werkloosheidsuitkering

3 april 2020 om 10:04 

©GettyImages

Tenzij u woont op een andere planeet, bent u er niet van op de hoogte dat het aantal tijdelijke werkloosheid als gevolg van de gezondheidscrisis van Covid-19 in België explosief is toegenomen.

In deze bijzondere context vraagt een groot aantal werkgevers zich af of zij hun werknemers kunnen aanvullen om het door hen geleden inkomstenverlies te beperken of zelfs af te sluiten.

 

Kleine voorafgaande mededeling over de hoogte van de door de RVA betaalde vergoedingen en de eventuele aanvullingen

In het geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen de werknemers een bedrag dat gelijk is aan 65 % van hun gemiddelde loon (maximaal 2 754,76 EUR per maand).Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering verhoogd tot 70 % van de gemiddelde vergoeding en is de reden voor tijdelijke werkloosheid niet belangrijk:economische redenen, overmacht, enz.

Een loonbelasting van 26,75 % wordt ingehouden op de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Naast de werkloosheidsuitkering ontvangen de werknemers die onder tijdelijke overmacht („coronavirus”) worden geplaatst naast de werkloosheidsuitkering een toeslag van 5,63 EUR per dag ten gunste van de RVA.

Werknemers die wegens economische oorzaken tijdelijk werkloos zijn wegens gebrek aan werk, hebben ook recht op een toeslag op hun werkloosheidsuitkering (of op het „Fonds voor bestaanzekerheid”) bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag van de werkloosheid.

 

Kunnen werkgevers een supplement toekennen? Is dit toegestaan?

De RSZ bevestigt dat het mogelijk is een dergelijke aanvulling zonder betaling van de premies te verlenen. De enige voorwaarde die door de RSZ is gesteld met betrekking tot het bedrag van de toeslag, is dat het niet tot gevolg heeft dat de werknemer meer ontvangt dan wanneer hij daadwerkelijk werkt.

De RSZ heeft in haar administratieve instructies zojuist uiteengezet onder welke voorwaarden de toeslag is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Meer informatie vindt u hier.

 

Nog vragen? Neem contact met ons op via het noodnummer 02 533 4090

 

Delen