Vanaf nu de geleidelijke opstart na 3 mei voorbereiden

16 april 2020 om 17:04 

On 2020 Calendar book,Female'hand of planner writing daily appointment.Woman mark and noted schedule(holiday trip) on diary at office desk.Calendar reminder event for planner concept

Vandaag kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) begrijpt dat de huidige maatregelen nog eens met twee weken verlengd moeten worden om bijkomende besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het blijft belangrijk dat we met z’n allen de regels rigoureus blijven volgen zodat er snel zicht komt op een versoepeling van de maatregelen en een normalisering van de economische activiteiten. Wat dat laatste betreft, is het dan ook uitzonderlijk belangrijk dat bedrijven en sectoren zich daar vanaf nu de geleidelijke opstart na 3 mei voorbereiden .

De Nationale Veiligheidsraad besliste om de huidige strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus met twee weken, dus tot begin mei, te verlengen. Die beslissing is noodzakelijk om onze volksgezondheid te beschermen. Anderzijds moeten we er blijven voor zorgen dat de economische activiteiten zo veel mogelijk kunnen doorgaan via telewerk waar het kan en, waar dat niet kan, met de nodige hygiënemaatregelen en een goede organisatie van ‘social distancing’.

Nu er duidelijkheid is over de verlenging van de sanitaire maatregelen na 19 april, vraagt het VBO ook dat de GEES-werkgroep snel een duidelijke exitstrategie naar voren schuift. Ondernemingen die volop hun planning maken voor de komende weken, weten best begin volgende week al waar ze aan toe zijn. Het VBO en zijn sectoren staan klaar om daar met volle kracht aan mee te werken. In dat kader pleitte Pieter Timmermans, CEO van het VBO, in een opiniestuk dat gepubliceerd werd op de VBO-website, om gezondheid én economie samen te laten sporen in het belang van onze samenleving.

“De Veiligheidsraad heeft de juiste beslissingen genomen: behoud van de maatregelen mits enkele doelgerichte en gecontroleerde versoepelingen. We zijn op een moment beland dat het niet meer  gezondheid versus economie is, maar gezondheid én economie. We moeten onze economie geleidelijk aan opnieuw laten opstarten zonder het gezondheidsrisico en het risico op een terugval uit het oog te verliezen. Op die nieuwe toestand moeten de bedrijven zich de komende weken voorbereiden. En de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad opent het perspectief daartoe”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO

Voor meer informatie over de Economische Impact, lees meer via deze link.

[Source :VBO]

Delen