Vernietiging van het “Cash for car” systeem

Het ruilen van uw bedrijfsauto voor geld heet “cash for car”. In een beslissing van 23 januari 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding nietig verklaard. Sinds de inwerkingtreding van deze federale maatregel laat het succes ervan te wensen over. Een jaar na de lancering hebben slechts 142 van de 24.000 bedrijven die door de HR-dienstverlener worden begeleid, voor dit systeem gekozen.

Dit arrest volgt op een beroep tot nietigverklaring dat met name is ingesteld door Inter-Environnement Bruxelles vzw en de vakbonden ABVV en CSC. Het Grondwettelijk Hof handhaaft echter de gevolgen van de vernietigde wet totdat, indien nodig, nieuwe wettelijke bepalingen in werking treden, en uiterlijk tot en met 31 december 2020, aldus het arrest.