Vijf tips om u voor te bereiden op brexit

Door Didier Béclard  - 14 december 2020 om 15:12 

@Getty

Brexit wordt uitgesteld tot uiterlijk eind oktober, maar bedrijven houden daar best meteen rekening mee om zich zonder verwijl voor te bereiden. 

 

De nieuwe Britse premier Boris Johnson beloofde dat het Verenigd Koninkrijk zich vóór 31 oktober 2019 uit de Europese Unie zou terugtrekken, met of zonder overeenkomst. Deze beslissing heeft gevolgen voor alle bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië. Als er geen akkoord wordt bereikt, zal voor deze ondernemingen een nieuwe grens ontstaan. Een bedrijf dat bijvoorbeeld producten van Britse oorsprong bij ons distribueert, zal deze dan letterlijk moeten importeren, wat extra verantwoordelijkheden inhoudt. De onderneming zal namelijk over een conformiteitsverklaring moeten beschikken en een adres op de producten moeten vermelden. 

A.  Een eerste tip: anticipeer! Douaneformaliteiten zijn tijdrovend en vereisen middelen. “We verwachten files in Dover voor de ferries die auto’s vervoeren”, zegt Tom De Ridder, douane- en accijnsexpert bij Audi Brussels. Om u een idee te geven: 60% van het verkeer in Zeebrugge komt uit of vaart naar het Verenigd Koninkrijk. In Gent is dit 10%. Zeebrugge is het grootste distributiecentrum van Groot-Brittannië voor voeding, dranken, kleding en auto’s. 

B.  Een andere tip: vraag de douane in elk geval om een verplicht EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification), dat de Europese Commissie oplegt aan economische spelers die met de douaneautoriteiten te maken hebben. 

C.  Het kan zeer nuttig zijn om de Brexit Impact-scan uit te voeren. Dankzij deze online tool maakt u aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst een analyse op maat van de impact van Brexit en evalueert u de gevolgen van een ‘no deal’ brexit, om deze impact op uw bedrijf te verminderen. 

D. Vierde aanbeveling: controleer of het bedrijf producten aanbiedt of gebruikt die door instanties in Groot-Brittannië zijn gecertificeerd. In het Verenigd Koninkrijk aangemelde instanties zullen hun statuut ten opzichte van de Europese wetgeving namelijk verliezen. 

E.  Tot slot mogen bedrijven niet aarzelen om contact op te nemen met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Ondanks zijn reputatie helpt dit bestuur bedrijven nu om hun import en export zo veel mogelijk te vergemakkelijken. Dit orgaan is op de hoogte van de procedures voor landen buiten de Europese Unie wat voor Groot-Brittannië het geval zal zijn als geen brexit-deal wordt bereikt. Het kan bijvoorbeeld ook bedrijven informeren over handelsovereenkomsten met de EU en de gevolgen voor de douaneformaliteiten en -tarieven. 

“Het is duidelijk dat deze beslissing de zaken ingewikkelder zal maken”, betreurt Tom De Ridder. “De douane zal ook meer controles uitvoeren aan het station Brussel-Zuid. 

Audi Brussels heeft geen specifieke maatregelen genomen om Brexit aan te pakken: de Duitse moedermaatschappij beheert dit vraagstuk. Een bijzonder probleem voor de onderneming is dat een aantal van haar leveranciers in Ierland is gevestigd en dat de goederen het Verenigd Koninkrijk doorkruisen. In de toekomst wil de onderneming dit vermijden om kosten en douaneformaliteiten te besparen. 

 

Maak je klaar voor de Brexit

Ontdek onze volledige gids “Get ready for Brexit

 

Contactpersoon: Jean-Philippe Mergen, directeur Internationalisering EEN Brussel Tel. 02 210 01 77; jpm@beci.be  

Delen