Vrouwelijke ondernemers zetten zich in voor duurzame voeding in Brussel als onderdeel van het programma ‘Women in Food’

19 januari 2024 om 13:01 

In België, net als elders in de wereld kampen vrouwelijke ondernemers met uitdagingen als de toegang tot financiering (wegens discriminerende leningscriteria), genderstereotypen (gebrek aan erkenning voor de vaardigheden en prestaties van vrouwelijke ondernemers) enzovoort. Veel vrouwen censureren zich en/of sluiten zichzelf uit van bepaalde sectoren of beroepen. Vrouwen stellen zich ook eerder terughoudend op om persoonlijke financiële risico’s te aanvaarden, wat de mogelijkheden om in hun bedrijf te investeren kan beperken. Het beheer van een bedrijf kan een beproevende taak worden en voor vrouwen is het soms moeilijk om een balans te vinden tussen hun beroeps- en privéleven, zeker als ze voor een gezin moeten instaan. Integratie in traditioneel mannelijke beroepsnetwerken – belangrijk is voor de ontwikkeling van een bedrijf – kan eveneens een beperkende factor zijn, met als gevolg dat vrouwelijke ondernemers minder groeikansen genieten. Tot slot zijn sommige kwalitatieve ondernemersopleidingen en hulpmiddelen soms onvoldoende toegankelijk voor vrouwen, een situatie die hun professionele ontwikkeling kan belemmeren.

Het simpele feit dat vrouwen een minderheid vormen in het ondernemerschap vermindert bovendien het aantal vrouwelijke ondernemers die als rolmodel kunnen optreden en beperkt de mogelijkheden voor mentorschap tussen vrouwen (*).

In Brussel is één vrouw op tien zelfstandig, meteen het hoogste percentage in België. In tien jaar tijd steeg het aantal vrouwen met het statuut van zelfstandige met 30% in het Brussels Gewest, en met meer dan 50% in het geval van zelfstandigen in bijberoep (**).
De meeste vrouwelijke zelfstandigen en zelfstandige helpers werken in de vrije beroepen (41,7%) en de handel (28,1%). De dienstensector is de enige sector waar meer vrouwelijke zelfstandigen (57,4%) dan mannelijke (42,6%) werken.

“Vrouwen hebben nog nooit zoveel vrijheid en actievermogen gehad. We moeten hier voordeel uithalen om een betere wereld op te bouwen, een wereld die duurzaam en solidair is”. Isabella Lenarduzzi (oprichtster van JUMP)

Nadine Minampala, al 15 jaar ondernemerschapsadviseur, stelde vast dat projecten van vrouwen vaak een sterke emotionele dimensie vertonen. Vrouwen streven naar een positieve sociale impact. Ze laten zich meestal bezielen door persoonlijke waarden, ervaringen of sociale doelstellingen en dit komt tot uiting in de visie en missie van hun bedrijven.
Ze willen bijdragen tot innovatieve oplossingen om een meer verantwoorde voedselproductie te bevorderen, afval te verminderen, biologische landbouw aan te moedigen en milieuvriendelijke alternatieven te bieden.

Women in Food – Ondersteuning en begeleiding voor vrouwen met ondernemersprojecten

De afgelopen jaren ontving Nadine Minampala steeds meer projectleiders die betrokken willen raken bij duurzame voedingsbedrijven. Ze constateert dat er in Brussel echter weinig aanbiedingen bestaan voor langlopende, sectorspecifieke ondersteuning in duurzame voeding.
Het ondersteunings- en begeleidingsprogramma van Women in Food wil deze vrouwen een oplossing bieden om de lokale gemeenschap in deze sector te versterken dankzij kennisdeling, netwerken en onderlinge samenwerking. Eén jaar lang hebben vijfentwintig vrouwen deskundigen ontmoet en hun kennis over regelgeving, fiscaliteit, administratieve en juridische kwesties uitgebreid. Sommigen van hen konden hun project ook in het echt testen bij Becook, een gemeenschappelijke en duurzame keuken die als partner in het project optreedt.
Op 19 december 2023 vond de slotdag van het Women in Food programma plaats bij BECI, in aanwezigheid van Barbara Trachte (staatssecretaris voor Economische Transitie) en Nawal Ben Hamou (staatssecretaris voor Sociale Cohesie). Het was een mooie gelegenheid om kennis te maken met de grote diversiteit aan vrouwelijke ondernemers die een breed scala aan unieke en innovatieve perspectieven bieden op het domein van duurzame voeding en agrovoeding.

Wil je vrouwelijke ondernemers steunen? Kom dan naar het lanceringsevenement van het WowHere platform op donderdag 18 januari bij Beci.

Event

 

 

Delen