Waarom u aandacht zou moeten besteden aan de betrokkenheid van uw werknemers

Door Justine Harcourt de Tourville (Social Seeder) - 20 februari 2020 om 17:02 

(c) Getty

[Coproductie] Lunch time en uw maag laat van zich horen. Wat verkiest u? Een maaltijd bereid door een kok die routinewerk levert of door zijn collega die met passie smakelijke gerechten op de borden tovert? In het eerste geval riskeert u te veel zout op het eten of een smakeloos sausje. In het andere mag u zich verwachten aan een mooie presentatie en een verfijnde smaak. Na welk van die twee maaltijden zullen u en de andere klanten zin hebben om een van de volgende dagen opnieuw datzelfde restaurant binnen te stappen?

 

De inzet van werknemers functioneert volgens hetzelfde principe. De betrokkenheid van personeelsleden wordt meestal gelijkgesteld met hun bereidheid om het beste van zichzelf te geven op het werk. Geen wonder dat deze ingesteldheid al gauw een grote zorg is geworden voor ondernemingen.

Da’s natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een enquête onder hr-professionals heeft aangetoond dat middelgrote bedrijven (tussen 100 en 999 loontrekkenden) de meeste moeilijkheden ervaren om de inzet van hun werknemers in stand te houden. Kleinere ondernemingen (met minder dan 100 arbeidskrachten) presteren op dit vlak het best. Zo worden op de voet gevolgd door grote multinationals (met meer dan 1000 werknemers). In beide gevallen vereist dit wel de nodige strategie en inspanningen.

Vlotter aanwerven

Waarom maken bedrijven van welke omvang dan ook zich plots zoveel zorgen om de betrokkenheid van hun werknemers? Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds zal de verwachte toename van het aantal openstaande vacatures het nog moeilijker maken om de betere talenten aan te trekken. (In België zijn de vooruitzichten positief in negen van de tien industriële sectoren[1].) Anderzijds en nog belangrijker: goed presterende mensen behouden wordt cruciaal voor de activiteit en de ganse onderneming.

Human resources professionals[2] hebben vijf belangrijke gebieden geïdentificeerd die nauw verband houden met de betrokkenheid van werknemers. Dit zijn:

  • de klantendienst
  • de productiviteit
  • de kwaliteit van de producten
  • het merk van de onderneming
  • en de financiële resultaten.

Op zich is dit weinig verrassend. Laten we even teruggrijpen naar het voorbeeld van de chef-kok. Als we met het idee even doordouwen, zien we al gauw de mogelijke impact op het restaurant. Eerder teleurstellende gerechten zullen ook het zaalpersoneel niet bijzonder inspireren. Met een onverzorgde service ziet het bord er minder smakelijk uit. En als het eten niet echt lekker is, zal de mond-tot-mondreclame wellicht negatief klinken. Een daling van het aantal klanten zal op haar beurt de omzet naar beneden trekken. En de winst riskeert ineen te krimpen als oudbakken brood.

Het hoeft gelukkig geen bom geld te kosten

De betrokkenheid van het personeel begint bij de leidinggevenden. Hr-professionals gaan er vanuit dat leiderschap cruciaal is voor de betrokkenheid van werkgevers. 81% vindt dat de inzet rechtstreeks afhangt van het vertrouwen in de leiders. 79% oordeelt dat de relatie met de rechtstreekse leidinggevende van fundamenteel belang is. 75% vindt het doel cruciaal en 74% beweert dat de algemene cultuur in de organisatie de drijvende kracht is achter de betrokkenheid[3]. Belangrijker dan de percentages: de directie van de onderneming definieert en implementeert al deze elementen.

Onder controle!

Het goede nieuws? Wel, het blijkt dat vertrouwen, doel, relaties en cultuur in ruime mate producten zijn van de communicatie. In tegenstelling tot de trends op de markt, de stakingen en onvoorziene ontwikkelingen, staat de communicatie onder onze controle. Leidinggevenden kunnen streven naar informatie en gesprekken met de werknemers via drie verschillende invalshoeken:

  1. De enquête is een van de meest gebruikte methodes om relaties met de werknemers op te bouwen. Door feedback te krijgen en erop te mogen reageren, voelen de mensen zich gewaardeerd. Suggesties van werknemers leiden trouwens vaak tot besparingen en betere efficiëntie. Bovendien bevordert de luistervaardigheid van de directie de loyaliteit van het personeel.
  2. Erkenning is een ander domein waarop werkgevers het personeel kunnen helpen zich nauwer verbonden te voelen met de onderneming. Een Gallup onderzoek heeft trouwens aangetoond dat slechts een derde van de werknemers zich gewaardeerd acht – wat overeenstemt met het aantal werknemers dat zich betrokken voelt[4]. Gebrek aan waardering wordt vaak aangehaald als een reden waarom werknemers het bedrijf trachten te verlaten.
  3. Een vaak verwaarloosde methode is die van de Ze combineert nochtans de facetten van personeelsbetrokkenheid (erkenning en feedback) met interne en externe communicatie. De aanwerving van mensen die gemotiveerd zijn om uw producten of diensten via de sociale netwerken te promoten, is wel nuttig om engagement, trots en een gevoel van nut te doen ontstaan onder de medewerkers. Tegelijkertijd creëren ambassadeurs meer betrouwbare middelen voor sensibilisering en rekrutering. Deze middelen zijn bovendien gevoelig goedkoper dan gesponsorde advertenties.

Maar het beste aan werknemersbetrokkenheid is dat ze veel goedkoper uitvalt dan middelmatige productiviteit en het aantrekken en werven van talent.

Als u tegen het einde van volgend jaar een verstarring van de situatie wilt vermijden, is het best dat u de aanwervingsprojecten eens serieus onder de loep neemt. Voor zover de directieleden er zich toe verbinden de communicatie te verbeteren – bijvoorbeeld door feedback te vragen en meer erkenning te geven – dan kunt u de cultuur bijsturen, op de doelstellingen focussen en het vertrouwen verbeteren binnen de organisatie. De daaruit voortvloeiende betrokkenheid van de werknemers zal die mensen ook gelukkiger maken op de werkvloer, die op zijn beurt gevoelig aantrekkelijker zal zijn geworden.

[1] ManpowerGroup Employment Outlook Survey 2019

[2] The_State_of_Employee_2019_ResearchReport_hrdotcom_Glint.pdf

[3] Ibid.

[4] https://www.gallup.com/workplace/236441/employee-recognition-low-cost-high-impact.aspx

 

 

 

Delen