Wat meer eerbied voor ondernemers, graag!

22 mei 2018 om 14:05 

©Thinkstock

Nu en dan, zelden, soms of heel vaak beslist een of andere administratie de activiteit van een onderneming te controleren. Dat moet volgens bepaalde wettelijke regels geschieden, maar ook met het nodige respect. Deze elementaire eerbied is echter soms héél ver te zoeken. De verrichte controles hebben dan niets meer te maken met goed beheer, dan wel met intimidatie en vergeldingsmaatregelen tegen een onderneming die zich stoutmoedig heeft durven verzetten tegen de eenzijdige en bovendien foutieve manoeuvres van de RSZ – terwijl de onderneming voor de rechtbank gelijk had gekregen.

In deze administratie beschikken de directieleden over een brede waaier aan mogelijkheden om hun slachtoffers allerlei plagerijen, pesterijen en intimidatie te doen ondergaan onder het voorwendsel van het algemene belang. Het geld moet binnenstromen, verdorie! Geef ons nu de poen of je gaat er heel veel spijt van krijgen! Een goed gerodeerde vorm van intimidatie, uiteraard. Het ergste nog is dat dit geld wel degelijk werd gestort, maar de RSZ had het verkeerd geboekt en zijn vergissing ‘gefactureerd’ aan de onderneming wegens een laattijdige betaling waar geen sprake van was.

Een voorbeeld? Een betaling aan de RSZ op 4 juli 2012 werd door de rijksdienst pas geregistreerd op 14 januari 2014 en geboekt op het eerste kwartaal van 2013. Dit alles via steekkaarten waarop duchtig met Tipp-ex werd geknoeid. Onze ondernemingen zouden hun energie veel beter kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van hun activiteiten en de aanwerving en opleiding van personeel, in plaats van gebukt te gaan onder de onbekwaamheid, het amateurisme en de willekeur van een aantal individuen in de directie van openbare besturen.

Want ja hoor, het is best mogelijk om pesterijen op te leggen, zoals drie achtereenvolgende fiscale controles, met telkens dezelfde vragen over dezelfde jaren en met hetzelfde werk dat driemaal moet worden uitgevoerd! Wil u een ander voorbeeld van amateurisme van een openbaar bestuur? De FOD Werk stuurt op 29 april een brief om een inspectie aan te kondigen op 22 april en die ten slotte wordt vastgelegd op 12 mei. Maar op die dag komt de inspecteur niet opdagen, zonder wie dan ook hiervan te informeren. Binnen het bedrijf wordt een persoon nutteloos ingezet. Per slot van rekening gaat de inspectie door op 16 juni. Het is bijzonder twijfelachtig of dergelijke praktijken ons land zullen helpen in de strijd voor de werkgelegenheid en een gezond beleid.

 

Wil ook u getuigen van een verbijsterende situatie of een onrechtvaardige beslissing in uw carrière als ondernemer? Contacteer ons via press@beci.be of geef een seintje aan de redactie: 02 643 78 44.

 

Delen