We zijn er niet om Brussel te verdedigen!

16 februari 2018 om 12:02 

©Reporters

Etymologisch betekent ‘verdedigen’ zich tegen iets beschermen, een aanval voorkomen of afweren. Zich verdedigen betekent ook een aanklacht ontkennen of iemand iets verbieden. Een verdediging is dus een reactie of op zijn minst een voorzorg tegen een bedreiging. Het begrip is dus niet bepaald constructief, dynamisch of optimistisch.

Wij, als Kamer van Koophandel, stellen dat wij de belangen van de Brusselse ondernemingen verdedigen. Misschien moeten we met dit werkwoord wat voorzichtiger omgaan. Uiteraard dienen wij op te komen voor onze leden – en in dit opzicht hebben we nog steeds veel werk voor de boeg. Toch willen wij, naar de bedrijfswereld toe, vooral met een positieve en proactieve visie komen aanzetten.

Marc Decorte, voorzitter van Beci

Dit geldt ook voor het imago van onze stad, dat soms voor verbetering vatbaar is. Tijdens het afgelopen jaar kwam Brussel te vaak aan bod om problemen te bespreken: mobiliteit, beleid, openbare netheid of, onlangs nog, de gewelddaden in het stadscentrum of de tegenslag met het nationaal stadion. Weinig om als Brusselaar over naar huis te schrijven …

Wanneer ze het gevoel hebben dat hun stad onfair wordt bejegend, voelen de Brusselaars zich in hun trots geraakt en nemen ze een defensieve houding aan, waarbij ze onvermijdelijk een tegenstander aanduiden.

Zijn we ons wel bewust, in dit landje, van de troeven van onze hoofdstad? Neem nu het BBP per inwoner: het maakt van Brussel een van de rijkste regio’s van Europa! Onze stad geniet een wereldwijde faam dankzij de Europese instellingen en is een van de meest kosmopolitische agglomeraties ter wereld. Ze is de voornaamste universitaire stad van het land, vóór Leuven en Louvain-la-Neuve. En de meest dynamische, waar meer ondernemingen ontstaan dan waar ook.

Ophouden met zeuren! De mobiliteitsproblemen zijn de voornaamste zorg van de ondernemers, volgens onze opiniepeilingen. Inderdaad: deze toestanden treffen ons direct en zijn bijzonder zorgwekkend. Denk maar aan de talloze werven die chaos veroorzaken. Maar hieruit blijkt ook dat Brussel leeft. De vervanging van tramsporen, de renovatie van tunnels en de uitbreiding van de metro bewijzen dat Brussel verandert.

De negatieve communicatie een toontje lager en meer ruimte voor een constructieve visie? <exergue>Steden als Berlijn, Manchester, Amsterdam of Wenen scoren sociaaleconomisch niet beter dan Brussel, maar zijn erin geslaagd een positief en opwindend imago te verspreiden.</exergue> Er bestaat geen betere manier om studenten, toeristen, inwoners en werkgevers aan te trekken.

Wat willen wij voor Brussel? En wat zijn we bereid te doen om dit te bereiken? De inspirerende visie voor onze stad moeten we samen met de privé spelers, de overheden en de samenleving ontwikkelen, delen en promoten. Laten we samenkomen rond een gemeenschappelijk project voor Brussel. Nu en in de komende maanden gaan wij met onze leden, de sectoren en de sociaaleconomische spelers van het Gewest onze visie voor Brussel omzetten in maatregelen voor vandaag en de komende vijf jaar.

 

Delen