Wees attent op de juridische formaliteiten in geval van een crisis!

Door Kahn Olivier  - 26 juni 2020 om 14:06 

©Pixabay

De inperking die door de gezondheidscrisis werd opgelegd, heeft de economische wereld en ondernemingen in alle sectoren bijzonder zwaar getroffen.

In heel wat bedrijven is de situatie verslechterd. De financiële reserves zijn heel snel gaan smelten, wat tot rampzalige boekhoudkundige situaties kan leiden.

We gaan hier niet in detail treden, maar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet een zeer formele procedure om de voortzetting van de activiteiten al dan niet te rechtvaardigen, wanneer de resultaten van de onderneming negatief worden.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap aanbeveelt, is het de taak van de bedrijfsleiders om een bijzonder verslag op te stellen met daarin maatregelen om het voortbestaan van de vennootschap te verzekeren. Zij moeten dit verslag daarna voorleggen aan een algemene vergadering van aandeelhouders (een zogenaamde ‘bijzondere’ of ‘buitengewone’ algemene vergadering). Zelfs in zeer kleine ondernemingen (BV’s en BVBA’s) is een dergelijke procedure verplicht. Gebeurt die niet, dan riskeren de bedrijfsleiders een zeer zware verantwoordelijkheid te dragen.

Als de vennootschap failliet gaat, zal de curator zeer snel een kopie vragen van dit bijzonder verslag, evenals het bewijs dat de bijzondere algemene vergadering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

En laten we erop wijzen dat een verslag dat overhaast de dag vóór of de dag ná de faillissementsverklaring wordt opgesteld (iets dat regelmatig voorvalt) in elk geval wordt beschouwd als ‘technische’ valsheid in geschrifte, die de toestand van de bedrijfsleider nog verder dreigt te verergeren en eventueel kan leiden tot een strafrechtelijke procedure.

U hebt ondertussen door dat de strikte naleving van de procedures meer dan ooit een bepalende factor is wanneer de vennootschap in moeilijkheden verkeert of onder druk staat. Ook al vindt u dergelijke procedures nutteloos. Vraag advies aan uw professionele accountant (die in dit opzicht een informatieplicht heeft) of aan een betrouwbare externe adviseur.

 

En we vestigen nog even uw aandacht op het bestaan van een tool waarmee u dergelijke formaliteiten in een paar muisklikken uitvoert: General-Meeting.be

 

Heeft u een juridische, sociale of financiële vraag?
Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden staat tot uw beschikking!

 

Delen