Zone 30: input Brussels bedrijfsleven nodig

7 januari 2020 om 09:01 | 1263 weergaven

Brussel Mobiliteit start deze maand (januari 2020) met een transversale werkgroep bestaande uit de gemeenten, de politiezones, de openbaar vervoersmaatschappijen en burgerinitiatieven om de algemene zone 30 uit te werken die vanaf 2021 in het gehele gewest moet worden ingevoerd. In deze werkgroep worden eveneens de assen bepaald waar de snelheidslimiet van 50 of 70 km/u kan worden behouden.

Beci vraagt dat de private sector (werkgevers, ondernemingen, federaties,…) eveneens in deze werkgroep Ā wordt opgenomen. ā€œDe input van het Brusselse bedrijfsleven is immers nodig om een efficiĆ«nt, logisch en harmonieus mobiliteitsbeleid uit te werken.ā€ stelt Olivier Willocx, CEO Beci.

Beci is voorstander van de zone 30 in woonwijken, in de buurt van scholen en overal waar deze maatregel zich opdringt voor het algemene comfort en de verkeersveiligheid. De naleving van een zone 30 gaat echter gepaard met de juiste weginfrastructuur (en controle), zoals smallere rijstroken. Zonder aangepaste inrichting kan een zone 30 zelfs gevaarlijker zijn voor de zwakke weggebruikers.

ā€œDergelijke infrastructuuraanpassingen zijn echter niet opportuun in alle Brusselse gebieden, bijvoorbeeld in het havengebied en de industriĆ«le zones. In deze gebieden is er veel vracht- en goederentransport waardoor de weginfrastructuur afgestemd moet zijn op een vlotte verkeersstroming.ā€ legt Ischa Lambrechts, adviseur mobiliteit uit.

60% van het Brusselse wegennet is vandaag reeds een zone 30 en Ć©Ć©n van de voornaamste redenen voor het niet respecteren van deze snelheidslimiet, is het gebrek aan een aangepaste infrastructuur. Een zone 30 kan immers niet zomaar worden opgelegd. Zonder voorafgaand overleg met alle betrokken actoren, zonder aangepaste signalisatie, zonder de nodige inrichting van de openbare weg heeft het theoretische idee van een zone 30 in de praktijk geen slaagkansen.

ā€œWij vragen niet alleen overleg tussen de Brusselse overheid en de privĆ©sector maar om een strucurele samenwerking, dit in de eigen filosofie van Good Move: een constructief partnership met de private sector inzake mobiliteit en infrastructuurā€, besluit Olivier Willocx, CEO BECI.

Delen