38% van de bevraagde Belgen voelt zich klaar om ondernemer te worden

2 januari 2018 om 09:01 

Wat drijft de ondernemingszin? Welke factoren beïnvloeden het gevoel ten opzichte van ondernemerschap? Welke persoonlijkheidstrekken bezitten ondernemers? Amway, specialist in basisconsumptiegoederen, publiceert de achtste editie van het ‘Amway Global Entrepreneurship Report’, waarin ondernemerschap over de hele wereld wordt geanalyseerd.

Dit jaar werden in de studie twee aspecten die ondernemers tegenhouden of aanmoedigen onderzocht: persoonlijke kenmerken (inzet, bereidheid om risico’s te nemen, vermogen om fondsen te werven) en externe factoren (nationale omgeving, beschikbaarheid van technologie en onderwijssysteem).

Volgens het rapport van dit jaar is 63% van de bevraagde Belgen van mening dat technologie voldoende beschikbaar is om bedrijfsleider te worden. 42% beschouwt het onderwijssysteem als een goede ondersteuning. 47% is van mening dat de economische situatie gunstig is. 31% vindt dat de regering duidelijke regels opstelt die gemakkelijk te volgen zijn. 27% is van mening dat de belastingen beheersbaar zijn.

De Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) meet drie factoren die de keuze voor het starten van een onderneming beïnvloeden: verlangen, haalbaarheid en bestendigheid tegen sociale druk. Het gemiddelde voor alle landen is licht gedaald van 50 naar 47. De Belgische AESI bereikt een totaal van 41. Deze score is dus lager dan de wereldwijde AESI, maar ligt in lijn met het Europese gemiddelde van 42. 37% van de Belgische respondenten drukt de wens uit om bedrijfsleider te worden en 38% voelt zich klaar om een onderneming te starten.

Het verslag onderzoekt ook de vaardigheden en de houding die nodig zijn voor het oprichten en het besturen van een bedrijf. De meerderheid van de respondenten vindt dat ze gesteund worden door de maatschappij (76%) en dat ze in staat zijn om zich in te zetten voor hun project (68%) en met ideeën voor de dag te komen (56%). Iets meer dan 50% beschouwt zichzelf als iemand die bereid is om risico’s te nemen (54%) en slechts 45% voelt zich in staat om fondsen te werven.

Wat betreft de steun die projectdragers nodig achten, zijn de drie meest genoemde thema’s financiën, fiscaliteit en regelgeving (31%), gevold door human resources (18%) en de ontwikkeling van het bedrijfsconcept (17%). Respondenten verwachten minder hulp nodig te hebben op vlak van fondsenwerving (15%) en marketing en klantenidentificatie (18%).

Informatie: www.amway.be

 

 

Delen