Administratieve vereenvoudiging: kosteloze maatregelen

Door Vincent Delannoy  - 5 maart 2019 om 12:03 

Simplification administrative ©gettyimages

Welke maatregelen dienen te worden getroffen om de ontwikkeling van de economie te verzekeren en de werkgelegenheid in Brussel te verbeteren? Stel deze vraag aan ondernemers stellen en u komt al gauw tot de conclusie dat veel van hun wensen eigenlijk geen extra financiering vereisen. Integendeel zelfs. Sommige van hun verwachtingen kunnen uitmonden op winst en besparingen. Dit is onder andere het geval voor administratieve vereenvoudiging. 

 

Na mobiliteit geldt de administratieve vereenvoudiging als de voornaamste zorg van ondernemers. Dit vernemen we uit de jongste barometer van Beci, waarvan u de detailresultaten op de volgende pagina’s leest. Daarna komen vragen naar lagere gewestelijke en gemeentelijke belastingen, openbare netheid, digitale omwenteling … Dit alles krijgt blijkbaar voorrang op veiligheid.  

Een betere dienstverlening aan burgers en ondernemers dringt zich op als een prioriteit voor de volgende regering. Er wordt te veel tijd, te veel energie en te veel geld verspild aan omslachtige, bureaucratische en overbodige procedures. Vereenvoudigen kost niets. Beter nog: het bevrijdt capaciteit binnen de overheidsdiensten voor taken die tegelijker interessanter en nuttiger zijn voor de gemeenschap. Bovendien worden de burger en de ondernemer ontlast van onnodig lange, ondoorzichtige en ingewikkelde procedures. 

Beci¬†heeft in zijn memorandum¬†‚ÄėDe Stad van de Toekomst‚Äô¬†dan ook een aantal zeer concrete vragen van Brusselse ondernemers opgenomen, meer bepaald in maatregel nummer 11 ‚ÄėVoortzetting van de administratieve vereenvoudiging van de Brusselse besturen‚Äô.¬†Het gebruiksgemak kan vrij snel worden verbeterd. Dit geldt eveneens voor vereenvoudiging en transparantie, de vermindering van vertragingen, de verduidelijking van spelregels, de¬†opvolging van aanvragen enz. Bovendien dient de overheid zich aan te passen aan¬†‚Äďen rekening te houden met¬†‚Ästde nieuwe consumptiepatronen.¬†

Een concreet voorbeeld is het indienen van één enkele procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Momenteel worden deze twee vergunningen door verschillende besturen uitgereikt, terwijl ze betrekking hebben op grotendeels redundante gegevens die de besturen, dankzij moderne hulpmiddelen, probleemloos zouden kunnen doorgeven. Op die manier zouden aanvragers niet langer meerdere stappen moeten zetten en meerdere formulieren en documenten moeten indienen. De invoering van een eengemaakte vergunning kost als maatregel niets, maar het vereenvoudigt aanzienlijk het leven van projectdragers.  

 

Beci Memorandum: go.beci.be/memorandum/NL 

 

Delen

Vincent Delannoy

Adviseur Economie en Algemeen Beleid