Bijdragen tot het welslagen van Brussel

Door Marc Decorte  - 23 november 2018 om 07:11 

©Reporters

De gemeenteraadsverkiezingen hebben hun oordeel geveld. Dit ging zoals verwacht gepaard met verrassingen, omkeringen van allianties en gewijzigde meerderheden. De nieuwe gemeenteraden kunnen nu aan de slag met de ambitie, het vertrouwen en het enthousiasme die kenmerkend zijn voor de begindagen. We wensen hen veel succes toe!

We zijn nog maar net uit het stemhokje gestapt en kijk: alle blikken richten zich al naar de gewestelijke, federale en uiteraard Europese verkiezingen op 26 mei 2019. Over zes maanden krijgt ons politieke landschap dus op alle machtsniveaus een flinke opfrisbeurt.

In het vooruitzicht van de electorale uitdagingen speelde Beci volop zijn rol: het uitdragen van de mening van ondernemers die in Brussel actief zijn. Hiertoe voerden wij uitgebreid overleg met onze leden en sympathisanten. Aan de hand van de vele bijdragen stelden wij een gemeentelijk handvest op en vier memoranda, verdeeld over vier thema’s: Mobiliteit, De stad van de toekomst, Financiering en Werkgelegenheid. Vier belangrijke vraagstukken voor Brussel, zijn inwoners, zijn werknemers en zijn bedrijven. Vier goed gedocumenteerde en onderbouwde documenten die concrete en haalbare maatregelen voorstellen, specifiek afgestemd op de situatie in Brussel.

Al dit werk werd positief ontvangen. Op 2 oktober kwamen 250 ondernemers samen tijdens het Brussels Meets Brussels evenement. Wij overhandigden onze memoranda aan de Brusselse minister-president Rudi Vervoort en drie leden van zijn regering: Didier Gosuin (Economie en Werk), Guy Vanhengel (Financiën) en Cécile Jodogne (Buitenlandse Handel).

Rudi Vervoort pleitte voor een vlottere samenwerking tussen gewesten om de mobiliteit in en rond Brussel te verbeteren. Cécile Jodogne onderstreepte hoe belangrijk het is het zakelijke ecosysteem in Brussel te ontwikkelen. Didier Gosuin zei dat hij het memorandum al gelezen had en hierin veel gelijkenissen had gevonden met de Small Business Act. Guy Vanhengel drong bij het aanwezige publiek aan om de enorme troeven van Brussel voor het voetlicht te brengen en meer te werken in de grootstedelijke context. In de oppositie toonde Christos Doulkeridis (Écolo) interesse. Ook in de gemeenten werd het door Beci gepresenteerde charter positief ontvangen.

Deze opmerkelijke eensgezindheid over de doelstellingen en acties is ongetwijfeld te danken aan de rijping van het gewestelijk beleid en vooral aan de noodzaak om het welslagen van Brussel aan een bundeling van alle krachten te koppelen.

Beci zal zijn verantwoordelijkheid opnemen om mee te bouwen aan de stad van de toekomst. Laten we samen werken aan een sterk presterend Brussel!

Marc Decorte,

Voorzitter van Beci

Delen