Good Move: burgers en belanghebbenden werden gehoord.

Door Peter Van Dyck  - 14 augustus 2019 om 22:08 

Jean-Rodolphe Dussart

Het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move heeft de fase van het openbaar onderzoek bereikt. Weeral zo’n initiatief verzonnen in een ivoren toren, los van de werkelijkheid? Echt niet! Jean-Rodolphe Dussart, hoofd planning bij Brussel Mobiliteit, vertelt ons over de baanbrekende ontwikkeling ervan. 

 

Good Move mocht in geen geval een plan zijn dat door de administratie is bedacht en dat je vervolgens aan de gebruikers en stakeholders oplegt”, steekt Jean-Rodolphe Dussart van wal. “Vanuit het Brussels Gewest zochten we de steun van de inwoners én van de operatoren die het plan in uitvoering moeten brengen. We merkten een grote bereidwilligheid. Vanaf oktober 2016 hebben we twee jaar lang talrijke bilaterale workshops in kleine comités en ateliers, maar ook grote colloquia georganiseerd. Bedoeling was om de mobiliteitsproblemen te benoemen en de doelen en mogelijke pistes te identificeren. 

 

Jean-Rodolphe Dussart haalt drie sterke punten van de procedure aan. Ten eerste het burgerpanel. We nodigden 40 burgers uit, een goede mix van jong en oud, van mannen en vrouwen en van sociaaleconomische variatie. Gedurende drie weekends zijn die mensen naar het Brussels parlement gekomen. Mobiliteitsexperten stonden hen bij om inzichten te verwerven. Zo stelde het burgerpanel met veel gezond verstand een resolutie van vijf pagina’s op, die nadien door het Brussels parlement is besproken. Het voordeel was dat er niet naar het eigenbelang werd gekeken; de panelleden werden tot een globale aanpak gedwongen.” 

 

Tweede steunpilaar was de uitstekende samenwerking met de stakeholders: belangrijke operatoren zoals de MIVB, maar bv. ook Leefmilieu Brussel (om aspecten te beoordelen als luchtvervuiling en geluidshinder). Ook burgemeesters waren betrokken. In een atelier staken deze stakeholders de koppen bij elkaar. Een derde belangrijk fundament was het besef dat mobiliteit niet enkel een probleem is. Het gaat om méér dan de congestie in de Leopold II-tunnel. Mobiliteit omvat ook veel positieve elementen. We hebben een 50-tal acties opgelijst die de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer ten goede komen.” 

 

Attractieve kwartieren 

Ondanks discussies verliep de procedure verbazend vlot. Men raakte het snel eens over de doelstellingen. Alle voorstellen werden in één document gegoten. “Zowel milieuverenigingen als bedrijven noemden het document coherent en ambitieus en valoriseerden het. De Brusselse regering wilde er niets aan veranderen, wat betekent dat het een heel legitiem en geloofwaardig document is. In tegenstelling tot het vorige mobiliteitsplan Iris 2 is Good Move echt een co-creatie. De mensen zijn werkelijk gehoord en vinden hun wensen terug in het plan. En omdat de operatoren mee de pen hebben vastgehouden, biedt het ook perspectieven voor de realisatie van het plan.” 

 

Good Move rust volgens Jean-Rodolphe Dussart op twee fundamentele principes. Het eerste is de levenskwaliteit: de stad attractiever maken voor de inwoners en ondernemers. Het idee is om het stedelijke gebied in 50 kwartieren in te delen. Binnen die stadsdelen verminderen we heel sterk het doorgaand verkeer via een circulatieplan. Daar bovenop richten we nieuwe publieke ruimten in, met wandelzones, in het hart van de kwartieren. Het kwartier rond de Elsenesteenweg, van de Naamsepoort tot het Fernand Cocqplein, hebben we al op die manier aangepakt, en met succes. Tweede fundament van Good Move is Mobility as a Service (MaaS). Het Gewest moet hiervoor een kader schetsen. Bedrijven als Uber en Google bereiden al zo’n MaaS voor, maar zij zullen naar hun eigenbelang kijken – zij willen uiteraard in de eerste plaats hun eigen diensten verzilveren. Uber is bijvoorbeeld nogal autogericht, terwijl wij de wagen liefst zo veel mogelijk uit het stadsbeeld zien verdwijnen. Vandaag zijn de operatoren nog concurrenten van elkaar en niet compatibel. MaaS moet voor de integratie van alle vervoersmodi zorgen. 

 

 

Good Move ondergaat openbaar onderzoek  

Het project Good Move beoogt een gewestelijk mobiliteitsplan. Het werd eind 2016 gelanceerd om de mobiliteit in Brussel tegen 2030 een nieuwe draai te geven. Veel belanghebbenden, van burgers tot deskundigen, werden betrokken bij de ontwikkeling. Beci nam deel aan het overleg, met name via de Brusselse Economische en Sociale Raad (ESRBHG) en de regionale Mobiliteitscommissie. Het project, dat de Brusselse regering in april goedkeurde, ondergaat tot 17 oktober een openbaar onderzoek.  

Info: https://goodmove.brussels/nl/  

 

 

 

 

 

Delen