Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf inschatten en verhogen?

Door Mehdi Ferron  - 27 maart 2019 om 10:03 

©️ GettyImages

Als u morgen uw onderneming zou verkopen, weet u dan hoeveel u ervan zou kunnen krijgen? Het maakt niet uit of u van plan bent om uw bedrijf op korte of lange termijn te verkopen. Misschien overweegt u deze optie zelfs nog niet. Hoe dan ook, de waarde van uw onderneming is altijd een goede indicator. Eerst omdat niemand ooit immuun is voor een onvoorziene gebeurtenis – of kans – die op korte termijn kan leiden tot de verkoop van het bedrijf. Ten tweede omdat deze eerste fase van waardering kan dienen om relevante maatregelen uit te stippelen waarmee u de prestaties verbetert.

Hoe de waarde van mijn bedrijf inschatten?

Een eerste hindernis is de keuze van de methode waarmee u de waarde van uw bedrijf gaat berekenen, zeker als het een KMO is. Voor beursgenoteerde ondernemingen is deze vraag minder relevant. Hun waarde komt namelijk tot uiting in de door de markt vastgestelde aandelenprijs. Maar bij gebrek aan een dergelijke rationele markt krijgt de KMO te maken met talrijke bestaande waarderingsmethoden.

Laten we hier niet in detail treden. Wel onderscheiden we drie soorten methoden:

  • zij die voornamelijk de activa van de onderneming in beschouwing nemen – zij volgen een patrimoniale logica
  • degene die de waarde berekenen aan de hand van de resultaten van het bedrijf in de voorbije jaren
  • en ten slotte zij die zich richten op de toekomstige resultaten van het bedrijf, namelijk het businessplan.

De methoden die focussen op de prestaties van het bedrijf in het verleden worden het meest gebruikt. Dit is logisch: deze indicatoren zijn tastbaarder en gemakkelijker te interpreteren dan voorspellingen van toekomstige resultaten die misschien slechts op speculatie berusten.

Bij een bedrijfsoverdracht interesseert de potentiële overnemer zich vooral voor de toekomst. Tijdens onderhandelingen dienen de resultaten van het bedrijf zeker onder de aandacht te worden gebracht, maar uiteraard ook de cijfers die bewijzen dat de projecten waaraan de onderneming werkt krachtige hefbomen betekenen voor de waarde op de lange termijn.

Vandaar het belang van de waardegericht management. Maar wat betekent nu eigenlijk het management van een project op waarde? Waarom speelt dit een grote rol in het vooruitzicht van een verkoop?

Waardegericht management

Waardegericht management gebeurt in twee elkaar aanvullende stappen.

Ten eerste wordt de waarde van een project ingeschat. Dit gebeurt met het beantwoorden van de volgende vraag: “zal dit project het bedrijf geld doen verdienen of verliezen? En zo ja, wanneer, hoe, onder welke voorwaarden en in welke verhouding?”

Daarna moet de waarde van het project worden beheerd. Op basis van de waarde-schatting moet ervoor worden gezorgd dat de toegekende doelstellingen gedurende hele levensduur van het project worden bereikt of aangepast.

Het nut van een dergelijke aanpak in het raam van een bedrijfsoverdracht is duidelijk, ook al is de overdracht op lange termijn gepland. Door het vaststellen van de doelstellingen en de middelen die worden ingezet om financiële meerwaarde voor de onderneming te creëren, wordt het gemakkelijker het onderhandelingskader te bepalen aan de hand van vooropgestelde indicatoren. In feite vergemakkelijkt een vermindering van de onzekerheid over toekomstige resultaten de waardering en prijsstelling van de overname.

Verder vereist de optimalisatie van de waarde van de onderneming in het kader van een overdracht dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de overdracht-transactie. De nadruk op de financiële creatiehefbomen van de onderneming vergemakkelijkt het verkoopproces. De overnemer krijgt namelijk begeleiding bij de evaluatie van de onderneming, en dan wel via andere wegen dan de boekhoudkundige balansen van het verleden.

Waardecoaching (of value coaching) richt zich op de beoordeling en optimalisatie van deze financiële creatiehefbomen. Aan de hand van de vier belangrijkste hiervan ondersteunt de coaching de bedrijfsleiders in hun besluitvorming. Deze pijlers zijn:

  • strategie en bedrijfsmodel
  • rendement op geïnvesteerd vermogen
  • risicobeheer
  • financieringsbeleid

 

 

Een stap verder gaan…

De conferentie die de Transmission Hub van Beci op 23 april van 18 tot 21 uur organiseert, focust op de uitdagingen van waardecoaching en waardecreatie rond deze vier pijlers. Het evenement legt de klemtoon op interactie en debat om het louter theoretische kader te overschrijden ten voordele van een aanpassing aan de werkelijkheid in elk bedrijf.

> Klik hier voor meer informatie

Delen