Monitoring van het misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties

30 september 2020 om 10:09 

L’Observatoire des PME du SPF Economie mettra progressivement en œuvre un monitoring permanent des abus de pouvoir dans les relations B2B. L’Observatoire des PME du SPF Economie mettra progressivement en œuvre un monitoring permanent des abus de pouvoir dans les relations B2B.

 

Vanaf 1 oktober 2020 zal het Kmo-Observatorium van de FOD Economie ook starten met het permanent monitoren van het misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties. Deze monitoring laat ondernemingen, experten (zoals advocaten, boekhouders, etc…) en interprofessionele en beroepsorganisaties toe meldingen te doen van signalen.

 

Hoe kan u een melding doen?

 

Gaat het om agressieve en misleidende marktpraktijken of om onrechtmatige bedingen: rapporteer de feiten aan het ADEI-meldpunt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

Gaat het om misbruiken van economische afhankelijkheid: rapporteer de feiten aan de Belgische mededingingsautoriteit: Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) – City  Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel.

Heeft u een andere suggestie in het kader van de wet van 4 april 2019: stuur een beschrijving per mail aan: feedback.b2b@economie.fgov.be. Gelieve hierbij aan te geven of de melding ook aan andere instanties is gemeld, dewelke, en op welke sector de informatie betrekking heeft. Gelieve eveneens aan te geven of de melding gebeurt in naam van één onderneming of van meerdere ondernemingen, hoeveel?

 

 

Bepaalde informatie uit deze meldingen zal besproken worden in een vergadering o.a. met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De mogelijke voorstellen van acties voortvloeiende uit de monitoring zullen overhandigd worden aan de Minister van kmo.

 

Delen