Overheidsopdracht: 10 veelgestelde vragen

26 augustus 2021 om 11:08 

Heeft u zich altijd al afgevraagd wat een overheidsopdracht is? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1819 en CMS De Backer hebben de 10 meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Ga naar deze pagina om alle 10 FAQ’s te vinden.

1) Wat is een overheidsopdracht?

Een overheidsopdracht is een contract tussen een of meerdere ondernemingen (of natuurlijke personen) en een of meerdere aanbestedende overheden op basis waarvan deze onderneming(en) tegen betaling werken, leveringen of diensten uitvoeren voor deze overheden. De overheidsopdracht moet garanderen dat de overheid kan contracteren tegen de beste voorwaarden.

De keuze van de onderneming(en) gebeurt aan de hand van een plaatsingsprocedure en een dergelijke procedure dringt zich op vanaf de betaling van één euro. De verplichtingen die gepaard gaan met de overheidsopdracht worden doorgaans strenger indien de waarde van de opdracht groter wordt.

De opdracht moet worden gegund overeenkomstig de basisbeginselen, zoals het transparantie-, het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel, zelfs wanneer het gaat om overheidsopdrachten van beperkte waarde.

2) Waar kan men de opdrachten die worden georganiseerd terugvinden?

Overheidsopdrachten moeten worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van zodra zij een geraamde waarde hebben van € 139.000 (excl. BTW) en in het Supplement van het Europees Publicatieblad van zodra de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelbedragen bereikt (i.e. € 214.000 (excl. BTW) voor opdrachten voor leveringen en diensten en € 5.350.000 (excl. BTW) voor opdrachten voor werken). De bekendmakingen kunnen worden teruggevonden op e-Notification: e-Notification (publicprocurement.be). Deze drempels zijn van toepassing voor 2020 en 2021.

Opdrachten die worden gegund via de “onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking” in de klassieke sectoren moeten niet worden bekendgemaakt. Een dergelijke plaatsingsprocedure kan o.m. worden georganiseerd wanneer de goed te keuren uitgave niet meer dan € 139 000 (excl. BTW) bedraagt. In dit specifieke geval moet de aanbestedende overheid echter wel ten minste drie ondernemingen contacteren en uitnodigen om een offerte in te dienen. Ook een opdracht van beperkte waarde (i.e. een opdracht met een geraamde waarde van minder dan € 30 000 € (excl. BTW)) moet niet het voorwerp uitmaken van een bekendmaking.

3) Wat zijn de Europese drempelbedragen sinds 1 januari 2020?

In de klassieke sectoren

Opdrachten voor werken

5.350.000 euro

Opdrachten voor leveringen en diensten (voor de gedecentraliseerde overheid)

214.000 euro

Opdrachten voor leveringen en diensten (voor federale aanbestedende overheden)

139.000 euro

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

750.000 euro

In de speciale sectoren

Opdrachten voor werken

5.350.000 euro

Opdrachten voor leveringen en diensten

428.000 euro

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

1.000.000 euro

Concessies

Concessies voor werken

5.350.000 euro

Concessies voor diensten

5.350.000 euro

Voor de Belgische bekendmakingsdrempels gelden de volgende bedragen:

In de klassieke sectoren

Opdrachten voor werken, leveringen en diensten

139.000 euro

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

750.000 euro

In de speciale sectoren

Opdrachten voor werken, leveringen en diensten

428.000 euro

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

1.000.000 euro

Vind meer FAQ op hier

 

 

Delen