Securitas: betere opleiding, betere rekrutering

29 augustus 2018 om 07:08 

Securitas, een grote naam in de beveiligingssector, heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, waar ook bijna de helft van de klanten zijn gevestigd. En toch is nauwelijks 10% van het personeel uit de hoofdstad afkomstig. Daarom stelde het bedrijf een nieuw wervingsplan op.

Nu veiligheid als een prioriteit geldt en het werkloosheidspercentage in Brussel nog steeds rond de 15% ligt, is het zinvol om jonge (en minder jonge) mensen naar een befaamd beveiligingsbedrijf te willen lokken, zeker als daar een duurzame baan mee gepaard gaat. Maar het identificeren van potentieel en ‘de juiste mensen op de juiste plaatsen krijgen’, dit vergt aandacht voor detail. Deze taak vervult de 44-jarige Johan Deleuze al bijna 16 jaar met passie bij Securitas. Hij verwijst naar het uitgebreide aanwervingsproces dat het bedrijf vorig jaar instelde: “Het vergde tijdrovende stappen. Om dit zo vernuftig mogelijk aan te pakken, hadden we een “viermotorig” win-win partnerschap nodig tussen Actiris, zijn Vlaamse tegenhanger de VDAB, Bruxelles Formation en uiteraard Securitas zelf.”

“Brussel heeft geen gebrek aan talent!”

Securitas blijft geloven in het grote potentieel van Brusselse medewerkers, wil de werkgelegenheid in de hoofdstad bevorderen en traint momenteel toekomstige medewerkers. De opleiding bestaat uit het behalen van een examen, met inbegrip van een Selor-toets en diverse disciplines: gedragsvaardigheden, zelfverdedigingstechnieken, eerste hulp, en vooral de – degelijke – kennis van een tweede taal (Nederlands, maar ook Engels), wat tot nu toe een van de belangrijkste struikelblokken voor het vinden van werk is geweest.

Op de agenda van de kandidaten staan, afhankelijk van hun niveau, vijf tot tien weken cursus. “Het is geen lachertje: je moet ijverig studeren om te slagen. Hoe beter je bent opgeleid, hoe beter je aan een carrière begint. Want wij willen ook duurzame banen garanderen. En we blijven ervan overtuigd dat Brussel op dat vlak geen tekort heeft aan talent”, vervolgt Deleuze. Zo werd in november vorig jaar uit een eerste golf van 450 kandidaten slechts een derde uitgenodigd voor een opleiding die een contract van onbepaalde duur garandeert. De baan vereist eerlijkheid, geduld, waakzaamheid en flexibiliteit. De opdrachten variëren van 3 tot 12 uur en vergen een zekere flexibiliteit in het werk, via collectieve overeenkomsten.

Dankzij deze opleidingen werd het succespercentage vermenigvuldigd door acht! “Securitas heeft meer dan 6.000 medewerkers in dienst. Het is dan ook logisch dat we de Belgische samenleving in al haar diversiteit trachten te vertegenwoordigen. Een soort ‘staal van de bevolking’ in onze gelederen”, stelt de heer Deleuze. “En dit alles volgens leeftijd, geslacht (vrouwelijk personeel wordt steeds talrijker op de beveiligings- en ontvangstposten op luchthavens), herkomst, enz. Het is dan ook van essentieel belang om het spectrum maximaal open te trekken en tegelijkertijd de meest geschikte mensen te blijven vinden voor de verschillende functies, of het nu gaat om een gesloten gebouw, de buitenkant van een warenhuis, een instelling, enz.”

Onze gesprekspartner onderstreept de bijdrage van Actiris tijdens de voorselectie van profielen, evenals de inbreng van Bruxelles Formation. “De werkgever wordt dus goed ondersteund om te weten wanneer, wie en hoeveel profielen hij nodig zal hebben. Idealiter zouden we daar in de toekomst nog beter op moeten focussen, om mensen nog beter op te leiden. Ons werk bestaat uiteindelijk voornamelijk uit het programmeren en creëren van rekruteringspools.”

De sector gedraagt zich steeds professioneler, zeker sinds de wet op de privé beveiliging (de ‘Wet Jambon’) in 2017 van kracht werd. De vooruitzichten zijn positief. Hiervan getuigen de 1.000 mensen die sinds 2015 jaarlijks zijn aangeworven. De heer Deleuze bevestigt: “Als alles afhangt van ieders houding tegenover veiligheid, dan brengt een bewaker over het algemeen sereniteit. En er openen zich nieuwe markten, waar we in toenemende mate een combinatie van agenten en technologische oplossingen aanbieden. Ik denk aan de bewaking van een militaire kazerne, een vrachtwagenpark aan de E40, enzovoort. We zien de komende jaren dus met zelfvertrouwen tegemoet!”

Delen