Skysun breidt aandeel zonne-energie in de portefeuille van AG Real Estate uit

12 augustus 2020 om 12:08 

De vruchtbare samenwerking tussen AG Real Estate en de Brusselse start-up Skysun ging van start in 2018 op de opslagruimtes van Brussels II in Anderlecht. Nu hebben de twee bedrijven besloten hun partnerschap uit te breiden tot de Office- en Retailactiviteiten van het vastgoedfiliaal van AG Insurance. Er werden bijna 1000 zonnepanelen geplaatst op het dak van het winkelcentrum City2 en bijna 500 op de hoofdzetel van AG Insurance, die ook in het stadscentrum gesitueerd is. Deze installaties beloven elk jaar meer dan 430 MWh te produceren, equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 215 gemiddelde huishoudens.

Een win-win-win-partnerschap

Deze installatie is bijzonder interessant voor alle betrokken partijen. Skysun financiert zowel de zonnepanelen en de installatie ervan als het onderhoud op lange termijn. 100% van de opgewekte groene elektriciteit wordt door de uitgeruste gebouwen verbruikt
Dit financiële model houdt rekening met de belangen van alle partijen: de winstgevendheid van Skysun gaat hand in hand met energiebesparingen voor AG Real Estate. Door de

zonnepanelen zo goed mogelijk te onderhouden, optimaliseert Skysun de werking ervan en vermindert de ecologische impact. Met deze nieuwste investeringen zal er jaarlijks 109 ton CO2 minder uitgestoten worden.
De eigenaar van het vastgoed, de planeet en Skysun winnen er alle drie bij. Win-Win-Win.
“Met onze diensten voor investering door derden kunnen vastgoedbeheerders de niet- gebruikte oppervlaktes van hun vastgoed rendabel maken. Ze kunnen bijvoorbeeld de oppervlakte van het dak rendabel maken, maar ook de oppervlakte van parkings met behulp van fotovoltaïsche carports. Samenwerken met Skysun betekent profiteren van alle voordelen van zonne-energie en de positieve impact ervan, zowel op ecologisch als economisch gebied, zonder de investerings- en beheerkosten te moeten dragen. » legt Léopold Coppieters, medeoprichter en manager van Skysun, uit.

Doortastende acties vanuit diepe overtuiging

Wij voeren dit programma op een transversale en transparante manier uit op basis van onze expertise en via concrete thema’s. Op die manier willen wij onze projecten duurzamer maken.
“Om aan de stad van morgen te bouwen moeten we in ons beleid voor duurzame ontwikkeling engagementen en acties bepalen. Deze tastbare en meetbare acties zullen jaarlijks geëvalueerd worden en zullen uitgevoerd worden via operationele procedures,” bevestigt Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer Retail, Office & Warehouse AGRE.

Over AG Real Estate

AG Real Estate, een 100% dochteronderneming van AG Insurance, is een geïntegreerde vastgoedmakelaar, actief in België, Frankrijk, Luxemburg en op bepaalde geselecteerde Europese markten met expertise in verschillende domeinen: Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP , Vastgoedfinanciering en Car Park Management via haar dochteronderneming Interparking. AG Real Estate speelt een hoofdrol in de stedelijke context en telt meer dan 250 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties.
Met een portefeuille van meer dan 6,5 miljard euro in beheer – voor eigen rekening en voor rekening van derden – doet AG Real Estate al het mogelijke om op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de nieuwe stedelijke behoeften. AG Real Estate hanteert hiertoe een beleid van duurzame ontwikkeling met het oog op nog meer zingeving voor zijn projecten.
Voor meer informatie: www.agrealestate.eu

Over Skysun

Skysun is een Brusselse start-up die reeds 3 jaar actief is op de Belgische fotovoltaïsche markt. We huren daken, parkings en open terreinen om zonnepanelen te plaatsen. De elektrische productie van de panelen is voornamelijk bestemd voor plaatselijk eigen verbruik. Op die manier vermindert men aanzienlijk de elektriciteitsfactuur en de milieu- impact van de gebouwen.
Ons hoofddoel is de economische waarde van hernieuwbare energie te bewijzen en de elektriciteitsrekening van de eigenaars te verlagen.
Onze visie is het versnellen van de transitie naar hernieuwbare energievormen. De aanpak van Skysun is dus hernieuwbare energie toegankelijk te maken door middel van eenvoudige en efficiënte financieringsoplossingen. Wij geloven in energieonafhankelijkheid alsook in de decentralisatie van de productiemiddelen.
Voor meer informatie, surf naar: www.skysun.be

Delen