Vergroot uw kansen op een overheidsopdracht

24 september 2019 om 16:09 

D.R.

Een overheidsopdracht binnenhalen is geen lachertje. Voor bepaalde vragen kan de hulp van een gespecialiseerde dienst bijzonder nuttig blijken. Dat is net wat het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten voorstelt. 

Toen de sociale partners vaststelden dat de strijd tegen de oneerlijke concurrentie en zwartwerk ook bij overheidsopdrachten moest worden gevoerd, werd het Observatorium opgericht binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij ordonnantie van 3 april 2014. Het Observatorium heeft als voornaamste taak de gewestelijke aanbestedende diensten bij te staan in het raam van hun contracten, met name door prijzen te analyseren waarvan het vermoeden bestaat dat ze abnormaal laag zijn. Hoewel het Observatorium instrumenten ontwikkelt die hoofdzakelijk bestemd zijn voor overheidsaankopers, is het ook actief voor bedrijven. Zo voorzag het bijvoorbeeld in een online bedrijvengids. 

Overheidsopdrachten vormen voor bedrijven een belangrijk zakelijk potentieel. Om uw kansen op zo’n opdracht te vergroten, geeft het Observatorium u enkele tips: 

A. Blijf op de hoogte van de opdrachten: op het platform e-Procurement publiceren overheidsaankopers hun opdrachten online. Bedrijven kunnen de gegunde opdrachten in hun sector vinden door zich (gratis) te registreren. Ze kunnen ook een profiel aanmaken om een lijst van publicaties te ontvangen die overeenkomt met hun profiel. Neem een kijkje op www.publicprocurement.be  

 

B. Maak jezelf bekend bij publieke aankopers: vele kleine contracten worden niet gepubliceerd vanwege hun geringe waarde. Om uw kansen op deelname te optimaliseren kunt u zich bij publieke aankopers bekend maken via een nieuwe tool: de bedrijvengids! Deze gids kwam er voor publieke aankopers en bedrijven. In deze gids vindt u o.a. een lijst publieke aankopers, inclusief het soort opdracht dat zij gunnen. Zo kunt u gemakkelijker met hen in contact komen. Inschrijven via https://ces.irisnet.be/nl/observatory/presentation#5.  

 

C. Bereid u voor op de dematerialisatie van aanbestedingen: overheidsopdrachten worden steeds meer geautomatiseerd1. Om zich aan deze evolutie aan te passen, moeten bedrijven zich vertrouwd maken met de bestaande IT-tools, in het bijzonder met de toepassingen van e-Procurement. Specifieke handleidingen voor bedrijven vindt u op www.publicprocurement.be.  

 

D. Ken de kwalitatieve selectiecriteria en technische specificaties: lees voor het opstellen van uw offerte zorgvuldig de aanbestedingsdocumenten, inclusief de kwalitatieve selectiecriteria en technische specificaties. Een offerte moet voldoen aan alle eisen die in deze documenten worden gesteld. Anders wordt ze afgewezen. Neem deel aan het bezoek ter plaatse, vooral wanneer dit in de contractdocumenten verplicht is. Zoals vermeld in de “Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten” die door het Observatorium op zijn webpagina’s is gepubliceerd onder de rubriek “Nuttige publicaties en documenten”, kan uw bedrijf worden uitgesloten indien het in de offerte geen bezoekbewijs heeft opgenomen. 

 

E. Respecteer de termijnen voor het indienen van een offerte: zorg ervoor dat u uw offerte binnen de door de publieke aankoper gestelde termijn indient als u niet wilt dat ze wordt afgewezen.  

 

Meer informatie: https://esr.irisnet.be/nl/observatory/ observatorium@esr.brussels 

 

 

Delen