Vertrouw op een sparringpartner

4 september 2019 om 11:09 

©Gettyimages

Het kan moeilijk kiezen zijn uit het coaching aanbod op de markt. De sparringpartner, een soort coach die dialoog en expertise hanteert, kan een alternatief zijn.

Het verlies van leiderschap in een managementfunctie kan een carrière belemmeren. Dit is een van de redenen waarom bedrijfsleiders naar een coach stappen. Deze specialist staat buiten de structuur van zijn klant en analyseert tijdens een eerste consult de hele situatie, de problemen die zich voordoen, de resources van de persoon, zijn wensen of zijn behoeften. Er bestaan heel wat methoden om resultaten te bereiken: geweldloze communicatie, ontspanning of zelfs een neurolinguïstische benadering.

Coaching kent steeds meer succes, vooral omdat het een uitstekende return on investment biedt. Vandaag doen niet alleen hogere kaderleden een beroep op coaches. Het middenmanagement spreekt, net als sommige werknemers, een coach aan om de carrière een nieuwe impuls te geven. Keerzijde van de medaille: door het succes van coaching is het begrip verruimd en is het aantal benamingen toegenomen: business coaches, change coaches, management coaches en life coaches, noem maar op. Sommige coaches richten zich vooral op de voorbereiding van vergaderingen, anderen op het spreken in het openbaar en weer anderen op tijdmanagement.

Moeten we vertrouwen op een coachingsbureau of eerder op een onafhankelijke coach? Investeren we best in lange-termijncoaching of focussen we liever op een bepaald probleem? In het zeer diverse aanbod heeft een bedrijfsleider niet altijd de tijd om een doordachte keuze te maken. Anderzijds lanceren specialisten zich in coaching zonder een gedegen opleiding te hebben gevolgd. Sommigen betreden een werkomgeving als coach zonder echter te beschikken over de vereiste tools om te reageren op situaties die eigen zijn aan de structuur van het bedrijf.

 

Een sparringpartner geeft meer ervaren advies

Geleidelijk aan ontstaat er een nieuw begrip, dat dicht aanleunt bij dat van een coach: de sparringpartner. Hij/zij is in zekere zin een coach die op een meer globale manier betrokken is bij de relatie met de persoon die hij/zij begeleidt. Het begrip werd in feite ontleend aan onder andere tennis en boksen. De sparringpartner past niet alleen een methode toe: hij moedigt de discussie aan om een probleem te identificeren dat op het eerste gezicht niet altijd herkenbaar is.

Dit beamen sommige deskundigen: “Niet alleen door het toepassen van een methode worden er resultaten bereikt, maar ook en vooral door te luisteren naar een persoon. Want zo worden onderliggende problemen geïdentificeerd en kan effectieve actie worden ondernomen.”Een bedrijfsleider kan bijvoorbeeld een coach inschakelen om dialoogproblemen met bepaalde medewerkers op te lossen. Een sparringpartner zal dan in de loop van de gesprekken misschien ontdekken dat het probleem eerder te maken heeft met crisismanagement en gebrek aan communicatie. En dat er geen sprake is van een verlies van vertrouwen van de medewerkers in de bedrijfsleider.

Een sparringpartner in de beroepswereld heeft eigenlijk heel wat gemeen met zijn alter ego in de sport: zijn ervaring maakt het verschil. Tijdens het gesprek kan hij of zij uiteraard morele steun bieden, maar ook strategische of tactische aspecten aankaarten, invalshoeken voor een bepaalde situatie voorstellen, de visie verduidelijken en diverse scenario’s voorzien in geval van besluitvorming. Ook de sparringpartner hanteert actiemethodes maar hij/zij vult die aan met een meer gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op luistervaardigheid en ervaring. De troef van een sparringpartner is dat deze buiten de structuur van het bedrijf staat. Wie niet zijn neus in het stuur heeft, kan wat afstand nemen, krijgt een ruimere kijk op zaken en kan zijn klant helpen om bergen te beklimmen zonder van de koers af te wijken.

 

Meer weten

Met haar 40 jaar bedrijfservaring, waarvan 15 jaar als manager van een team van 70 mensen en 25 jaar in hogere managementfuncties bij het reclamebureau McCann, treedt Anita Descheemaeker nu op als een sparringpartner voor managers van kleine en middelgrote ondernemingen.

Anita.descheemaeker@gmail.com– +32 (0)475/62.82,49 (0)475/62.82,49

 

Delen