Wat kan coaching jou bijbrengen?

14 februari 2020 om 14:02 

(c) Getty

[Coproductie] Welk beeld, juist of onjuist, welke mening, gerechtvaardigd of verkeerd, hebben we vandaag de dag over coaching? Tot welke resultaten kan een coachingtraject leiden? Allemaal vragen die opheldering verdienen.

 

De filosofie achter coaching ligt in de etymologie van het woord vervat:  de term “coach” is Engels, maar is afgeleid van het Franse woord “coche” dat dan weer van het Hongaarse “kocsis” komt. In het Frans betekent “coche” volgens Le Petit Robert een groot rijtuig getrokken door paarden, dat diende om reizigers te vervoeren. In het Engels heeft “coach” uiteenlopende betekenissen: stage coach (diligence), mail coach (postkoets), railway coach (treinwagon).

De bestuurder van de postkoets heet de koetsier of “coachman”. De koetsier is de persoon die reizigers van het ene punt naar het andere brengt. Merk op dat de koetsier zijn reizigers niet kiest en hun bestemming evenmin. Hij komt alleen tussen om reizigers te helpen hun beoogde bestemming te bereiken indien ze dat wensen. Zo wordt de term “coach” geassocieerd met de notie richting, koers, begeleiding van het ene punt naar het andere.

In zijn moderne betekenis is de coach degene die iemand begeleidt en helpt om zijn potentieel te ontwikkelen en zelfstandig aan verandering te werken. Coaching is de persoonlijke begeleiding van een klant (de coachee) door zijn coach. Dankzij coaching kan de coachee, via uitwisseling van kennis, zelf zijn EIGEN duurzame oplossing vinden die het best past bij zijn capaciteiten en talenten, en die in de lijn ligt van zijn waarden en overtuigingen en vooral van zijn situatie en ambities. De coachee bepaalt, bijgestaan door zijn coach, de doelstellingen die hij wil bereiken. Voor het verdere verloop van de begeleiding is het immers essentieel om doelstellingen te bepalen.

 

Coaching, een cocreatieproces

Hoe verloopt deze begeleiding precies? Coaching is een cocreatieproces waarin de coach en coachee beiden verantwoordelijkheid dragen.

De coach is verantwoordelijk voor het proces, de rode draad doorheen het coachingtraject en elke sessie. De coachee is verantwoordelijk voor de inhoud, de ingrediënten die hij aanlevert tijdens gesprekken. Hij is de expert inzake zijn situatie tijdens het gesprek.

Diepgaande, precieze vragen zullen de coachee helpen om over te gaan tot actie en (opnieuw) aansluiting te vinden bij zijn talenten, capaciteiten, vaardigheden en middelen.

Aan de hand van deze vragen kan de coachee zijn waarden en zijn drijvende en/of beperkende overtuigingen ontdekken, allemaal ingrediënten die de coachee kan gebruiken om nieuwe invalshoeken te overwegen om zijn doel te bereiken.

Coaching verloopt in een sfeer van vertrouwen, positiviteit en empathie. Er wordt geen oordeel geveld, want de coach stelt zich neutraal op.

Ten slotte biedt coaching je de juiste begeleiding om op zoek te gaan naar verbetering en engagement op maat van jouw persoonlijkheid en situatie. Coaching helpt je om je leven bewuster te leven door jezelf beter te leren kennen.

En zelfs als je je prima in je vel voelt en eerder tevreden bent met je leven, je werk en onderneming kan het misschien toch nog veel beter? Coaching helpt je op weg.

 

Getuigenis: “Ik slaagde erin om nieuwe uitdagingen aan te gaan”

De getuigenis van een coachee die 5 sessies gecoacht werd tijdens een reSTART-traject bij Beci: “Na een eerste faillissement voel je je altijd verloren en ontmoedigd. Zo voelde ik me ook. Dankzij coaching kon ik mijn faillissement aanvaarden, de kansen die zich daardoor aandienden zien en nieuwe uitdagingen aangaan. Dat was niet makkelijk, want je hebt altijd de neiging om de realiteit te ontvluchten en bijgevolg je capaciteiten te ontkennen. Met coaching slaag je erin om je open te stellen en ik geef grif toe dat het soms pijn doet om dieper op sommige aspecten in te gaan, maar aan het einde van de rit voelt het echt goed. Ik ben niet meer bang om brieven open te maken, om een deurwaarder over de vloer te krijgen, om me in mijn eentje voor de rechtbank te verdedigen zonder advocaat. Nee, ik ben niet bang meer, want ik heb iemand ontmoet die vriendelijk, beschikbaar, geduldig en geïnteresseerd is en voor me klaarstaat. En ik beschik over de nodige instrumenten om alle mogelijke problemen aan te pakken. Bedankt. ”

 

 

Een stap verder:

Martine Lefebvre

martine@axonconsultancy.be

+ 32 474 89 14 75

 

Coach: welke opleiding?

Verschillende Belgische scholen, waaronder de ICF – International Coach Federation, bieden een gevalideerde en erkende opleiding aan gespreid over meerdere jaren. Een erkende coach verbindt zich ertoe om de ethische gedragscode na te leven en biedt de coachee en de onderneming zo de garantie van een ernstige aanpak.

Specifieke opleidingen kunnen een coach nog meer vaardigheden bijbrengen en stellen coaches in staat om gedegen kennis op te doen in complexe domeinen zoals stress en burn-out, fenomenen die almaar vaker voorkomen in onze maatschappij. Aangepaste coaching in geval van stress en/of burn-out maakt integraal deel uit van een behandeling. Deze methodes worden gestaafd door talrijke studies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Delen