De Incoterms: waarom moet een Incoterm worden vermeld in een contract voor de internationale levering van goederen?

3 januari 2023 om 10:01 

De Incoterms bepalen de kosten, risico’s en douaneverplichtingen tussen koper en verkoper op internationale vlak voor het vervoer van goederen.

De internationale levering van goederen impliceert ook praktische overeenkomsten tussen de verkoper en de koper. De Incoterms®-regels (International Commercial Terms) zijn opgesteld om de wettelijke aansprakelijkheid van elke partij te bepalen. Dit zijn in feite internationale verdragen met betrekking tot het internationale vervoer van goederen die kosten, risico’s en douaneverplichtingen tussen partijen verdelen op basis van 11 regels die zijn vastgelegd in de Incoterms® 2020. Deze regels worden ontwikkeld door de International Chamber of Commerce (ICC) en worden elke 10 jaar herzien en aangepast. De laatste update is gemaakt in 2020.  

Incoterms zijn een reeks van 11 verschillende codes, bestaande uit drie letters (EXW, FOB, enz.) die evenveel manieren vertegenwoordigen om internationale levering te organiseren. Zij stellen verkopers en kopers in staat om, ongeacht hun cultuur en rechtsstelsel, overeenstemming te bereiken over het precieze tijdstip waarop de kosten en risico’s van de levering van de ene op de andere overgaan, die het vervoer moeten organiseren, die de douaneformaliteiten moeten vervullen, enz.

Incoterms zijn niet verplicht, maar vergemakkelijken de internationale handel, mits de betrokken partijen de Incoterm selecteren die de kosten, risico’s en formaliteiten correct toewijst.

De 11 incoterms verdeeld in gezinnen genereren voor de verkoper een toenemende volgorde van verplichtingen in termen van kosten en risico’s. Voor de initiële verkoop incotermsworden de risico’s overgedragen aan de koper in het magazijn van de verkoper of naar een plaats (haven, luchthaven, groeperingsplatform in geval van groepering of multimodaal vervoer) in het land van de verkoper of in een omliggende land. Voor de incoterms van verkoop bij aankomst zijn de kosten en risico’s verbonden aan het hoofdvervoer ten laste van de verkoper naar de eindbestemming in het land van de koper.

De keuze van de incoterm is het resultaat van de commerciële onderhandelingen tussen beide partijen. De verkoper en de koper moeten rekening houden met hun respectieve capaciteiten om douane- en logistieke formaliteiten te controleren, met inbegrip van verpakking, lading, documentatie vereist door de douane.

Om meer te weten te komen en u te helpen bij het kiezen van de Incoterm in uw internationale zakelijke relaties, neemt u deel aan de training georganiseerd door BECI / Enterprise Europe Brussels op 21 februari bij BECI: https://agenda.beci.be/quel-incoterm-choisir-pour-la-livraison-internationale-des-marchandises-2023

Delen