Financiële steun

Steungebied Brussel

De regering van het Brussels Gewest heeft onder meer maatregelen genomen om:

 • Een eenmalige premie van 4,000 EUR per maatschappelijke zetel
 • De opschorting van de betaling van de gemeentebelasting
 • Sterke steun voor de liquiditeiten van bedrijven
 • Oprichting van een gedelegeerde missie bij Finance&Invest.brussels
 • Een moratorium op de kapitaalaflossing van leningen van Finance&invest.brussels
 • Versnelde behandeling, toezegging en liquidatie van steun voor economische expansie in de sectoren van de HORECA, toerisme, evenementen en cultuur
 • Versterking van de steun aan ondernemingen in moeilijkheden
 • Vrijstelling van de belasting op de exploitatie van taxi’s of auto’s met een bestuurder
 • In de sociale en diensteneconomie, en de betaling van regionale steun, w.z. 14,60 EUR per uur, al dan niet, aan ondernemingen die diensten verrichten
 • In de buitenlandse handel: hub.brussels is verantwoordelijk voor de regelmatige monitoring van de impact van Covid-19
 • In Imago van Brussel, in Sport, Gelijke kansen en sociale cohesie
 • Schorsing van LEZ boetes

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die de Europese Unie en de federale autoriteiten hebben genomen om de economische crisis die ons land treft, te bestrijden.

Voor alle vragen over deze economische maatregelen en steun aan bedrijven in Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Bd du Jardin Botanique, 20, 1035 Brussel – info@1819.brussels nummer 1819 of de website.

Steun aan andere regio’s

1. Waals Gewest   

De eenmalige steun die per onderneming in het Waalse Gewest wordt toegekend, is alleen van toepassing op kmo’s in de zin van artikel 2, lid 2, van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014, d.w.z. volgens bijlage I minder dan één miljoen EUR aan geannuleerde omzet, minder dan één miljoen EUR op jaarbalans en minder dan tweehonderdvijftig personen in voltijdequivalent.

Met ingang van 27 maart 2020 dient de onderneming de aanvraag voor één enkele compenserende vergoeding in bij de administratie. Het moet worden ingevoerd binnen enkele dagen na de datum van volledige of gedeeltelijke sluiting. De minister bepaalt de vorm en de inhoud en de wijze waarop de schadevorderingen worden beheerd.

Meer info

2. Vlaams Gewest    

Een forfaitaire subsidie van 4.000 EUR wordt toegekend aan bedrijven die hun site de hele week moeten sluiten als gevolg van maatregelen ter bestrijding van coronavirus (het concept week en weekend werd uiteindelijk opgegeven in de nieuwste versie van de Federal AM).

Voor bedrijven die actief zijn in de Horeca-sector is alleen de verplichte sluiting van de cateringruimte voldoende.

De forfaitaire subsidie wordt ook toegekend aan straathandelaren en beurzen die worden geconfronteerd met de sluiting in het Vlaamse Gewest van een reguliere openbare markt of een openbaar carnaval waarin zij normaal aanwezig zijn, als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Het bedrijf en de vereniging (VZW) moeten ten minste één actieve partner of voltijdse werknemer in dienst hebben die bij de NSO is geregistreerd.

De subsidieaanvraag wordt ingediend via de website van het Innovatie- en Ondernemerschapsagentschap (VLAIO) door het ECB-nummer te vermelden, en door verbinding te maken met zijn ID-kaart.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend binnen enkele kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Preventieve diagnose

De angstaanjagende periode die ondernemers doormaken dwingt ons om opnieuw na te denken, om het bedrijf te hervormen en nieuwe aanknopingspunten te vinden. Sommige bedrijven zullen meer getroffen worden dan andere, maar ze zullen allemaal hun structuur opnieuw moeten uitvinden en consolideren.

In deze periode van crisis moeten we noodoplossingen vinden en proberen terug te keren na een algemene opmerking. Alvorens blindelings vooruit te gaan, is het belangrijk om de sterke punten, zwakheden, sporen van echte actie op te sporen.

De eerste stap is om jezelf, alleen (e), de juiste vragen te stellen of door te nemen die zijn ontworpen door professionals, voor u. En om openhartige antwoorden te geven.

Vervolgens is het interessant om uw reacties te vergelijken met die van adviseurs en andere ondernemers. En dan een reflectie, een debat, nieuwe oplossingen die leiden tot een concreet actieplan.

Dankzij subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de middelen van BECI is een preventieve diagnose ontwikkeld voor alle ondernemers in het Brusselse Gewest. Georganiseerd in verschillende versies, het maakt een eerste „screen” analyse in 15 of meer vragen, voor de diepgaande versie. Het biedt aanbevelingen op basis van de resultaten en begeleidt ondernemers naar een veelheid aan oplossingen, evenementen of partners.

Hoe gebeurt de betaling

In deze periode van crisis is het terugkrijgen van geld ingewikkeld.

Een eerste woord: blijf kalm. De situatie is voor iedereen moeilijk. U zult meer mensen van goede wil hebben om oplossingen te vinden dan oneerlijke mensen die van de situatie zullen gebruik maken.

In deze tijd van universele crisis, is het belangrijk om je moed met twee handen vast te nemen. Maak de afrekening van uw schulden met uw boekhouder en ga door wat u verschuldigd bent.

Neem dan uw telefoon op en vraag de grootste klanten om uw rekeningen te betalen. Plan een alternatief in geval van blokkade. Verzoek op zijn minst gedeeltelijke, gesplitste betaling. Ga akkoord met nieuwe voorwaarden voor tussentijdse betalingen indien de volledige betaling niet kan worden verricht.

Richt je vervolgens pas naar de kleinste klanten, te beginnen met degenen die u de meest „sterke” lijken.Bel Beci op, die u in contact zal brengen met een ervaren bemiddelaar die kan proberen (gratis) een oplossing te vinden met uw contactpersoon.

Ten slotte, ga naar kredietoplossingen die mogelijk geactiveerd kunnen worden in uw geval; er zijn verschillende factoring formules die u waarschijnlijk kunnen helpen in de toekomst.

Andere meer creatieve formules zijn ook mogelijk: u kunt bijvoorbeeld uw rekeningen in de verkoop zetten, beleggers kunnen ze kopen en u krijgt contant binnen 72 uur. Bezoek in dit verband de EDEBEX-website.

Kortom, blader door al deze verschillende formules die u enige hulp kunnen bieden afhankelijk van uw situatie.

Financiering

Heeft uw bedrijf in deze periode van crisis problemen? Meer dan ooit staat financiering centraal in uw zorgen? Hier zijn enkele nuttige leads:

Liquiditeit:

 • Geld van uw klanten/leveranciers: vergeet nooit dat de meest efficiënte manier van financiering degene is die afkomstig is van de verkoop en bestellingen van uw klanten. Leer hoe je kunt jongleren tussen betaaltijden van klanten en leveranciers. Probeer snel en/of regelmatig betalingen van uw klanten te krijgen en over vertragingen te onderhandelen met uw leveranciers. In beide gevallen zal de kwaliteit van uw communicatie de sleutel zijn. Behoud een assertieve en regelmatige communicatie en volg de financiële stromen op de voet.
 • Factoring: een mechanisme dat tot doel heeft uw cash flow te optimaliseren door financiering te verkrijgen op basis van het uitstaande bedrag van uw vorderingen. Kortom: een schuldinvorderingstechniek geïmplementeerd door de bedrijven waaraan u het beheer uitbesteedt (Backlink artikel schuld)!.

AIDS, kom meer te weten over uw rechten:

In het licht van de crisis zijn, naast de gebruikelijke hulp, veel steun geactiveerd. Blijf op de hoogte door dagelijks de website van Beci te raadplegen. Premies voor zelfstandigen, voor bedrijven die gedwongen worden te sluiten, belastingschorsingen, cash support via het Garantiefonds voor bankleningen, uitstel van betalingen voor BTW, vooruitbetaling,… dit zijn allemaal kleine mogelijkheden tot zuurstof waarop u recht hebt.

Wat zijn alternatieve vormen van financiering

Je hebt financiering nodig, hier zijn enkele nuttige alternatieve opties:

 • Crowdfunding: Het stelt ondernemers in staat om kleine bedragen bij een groot publiek in te zamelen en, dankzij dit massa-effect, bedragen te verhogen die aanzienlijke niveaus kunnen bereiken. Wees ervan bewust dat u tijdens de hele campagne moet investeren: mobiliseer je netwerk, wees responsief, communiceer.
 • Microkrediet: Microkrediet bestaat uit het verstrekken van kleine leningen aan ondernemers die geen toegang hebben tot conventionele bankleningen. In het bijzonder is er een „micro-credit recovery” om een bedrijf te ondersteunen als gevolg van carrièreproblemen. Credal, de partner van ECD op dit gebied blijft actief in deze crisisperiode.
 • Het Garantiefonds van Brussel: In het bijzonder beheert Finance&invest.brussels het Brusselse Garantiefonds. Hiermee wordt beoogd de toekenning van professioneel krediet in het Brusselse gewest te vergemakkelijken door kredietinstellingen een aanzienlijk deel van de garanties te bieden die zij nodig hebben. Speciale formules (Horeca,…) zijn ingevoerd om de Covid 19-crisis het hoofd te bieden.

Beci plant ook digitale trainingen en zal, van zodra de economische relance start, opnieuw financiële lunches organiseren om de mogelijkheden in detail te brengen.

Overdracht van hypothecair krediet

Iedere natuurlijke persoon, met inbegrip van zelfstandigen, die meent te voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling, dient contact op te nemen met zijn bank=

De minister van Financiën, de Nationale Bank van België en Febelfin kondigden financiële steun aan mensen die werden blootgesteld aan problemen als gevolg van de coronaviruscrisis.

Het algemene idee is om, op verzoek, een uitstel voor hypotheekkrediet te verlenen voor een maximale periode van zes maanden.

Een handvest belichaamt deze verbintenis en evalueert de volgende aspecten:

 1. wat het uitstel van betaling precies terugvordert;
 2. die om uitstel van betaling aan te kunnen vragen;
 3. welke vormen uitstel van betalingen kunnen aannemen;
 4. wanneer een uitstel van betaling kan worden aangevraagd en tot wanneer een uitstel van betaling kan worden ingevoerd.

Wie van plan is te voldoen aan de voorwaarden om uitstel van betaling te vragen, moet contact opnemen met zijn bank.

Dit kan alleen op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en telefonisch.

Het is het beste om contact op te nemen met de bank een week voor de vervaldatum van de volgende maand.

Kredietmaatschappij voor de overdracht

Om de financiering van gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te garanderen, heeft de federale overheid op initiatief van de minister van Financiën en met de steun van de Nationale Bank van België een overeenkomst met de financiële sector opgesteld.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • Een uitstel van betaling van 6 maanden zonder kosten: de financiële sector zet zich in voor niet-financiële en levensvatbare zelfstandigen en hypothecaire kredietnemers die als gevolg van de coronaviruscrisis met betalingsproblemen te kampen hebben, een uitstel van betaling tot 30 september 2020 zonder kosten.
 • Een passend garantiesysteem voor nieuwe kredieten: de federale overheid zal een garantieregeling in werking stellen voor alle nieuwe leningen en nieuwe kredietlijnen voor maximaal 12 maanden die banken toekennen aan niet-financiële ondernemingen en levensvatbare zelfstandigen. Dit zal de voortzetting van de financiering van de economie waarborgen.

De garantieregeling heeft de volgende kenmerken:

 • De garantie bedraagt in totaal 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe leningen en alle nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (met uitzondering van herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 zijn toegekend, vallen onder de garantieregeling.
 • Neem contact op met onze adviseur

  Vul dit formulier in :

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Olivier Kahn

Contactpersoon

Olivier Kahn

Coördinator van COm
+32 2 643 78 42

Wij genieten de steun van talrijke partners: de Brusselse balie, de boekhoudkundige verenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie van Notarissen, de solidariteitsbank Crédal, de vereniging “Question Santé”, de sociale groep Partena, onafhankelijke deskundigen, enz.

Onze diensten zijn uniek in België. Absolute vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Wij zijn een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.