Financiële steun

Steungebied Brussel

De regering van het Brussels Gewest heeft onder meer maatregelen genomen om:

 • Een eenmalige premie van 4,000 EUR per maatschappelijke zetel
 • De opschorting van de betaling van de gemeentebelasting
 • Sterke steun voor de liquiditeiten van bedrijven
 • Oprichting van een gedelegeerde missie bij Finance&Invest.brussels
 • Een moratorium op de kapitaalaflossing van leningen van Finance&invest.brussels
 • Versnelde behandeling, toezegging en liquidatie van steun voor economische expansie in de sectoren van de HORECA, toerisme, evenementen en cultuur
 • Versterking van de steun aan ondernemingen in moeilijkheden
 • Vrijstelling van de belasting op de exploitatie van taxi’s of auto’s met een bestuurder
 • In de sociale en diensteneconomie, en de betaling van regionale steun, w.z. 14,60 EUR per uur, al dan niet, aan ondernemingen die diensten verrichten
 • In de buitenlandse handel: hub.brussels is verantwoordelijk voor de regelmatige monitoring van de impact van Covid-19
 • In Imago van Brussel, in Sport, Gelijke kansen en sociale cohesie
 • Schorsing van LEZ boetes

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die de Europese Unie en de federale autoriteiten hebben genomen om de economische crisis die ons land treft, te bestrijden.

Voor alle vragen over deze economische maatregelen en steun aan bedrijven in Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Bd du Jardin Botanique, 20, 1035 Brussel – info@1819.brussels nummer 1819 of de website .

Steun aan andere regio’s

1. Waals Gewest   

De eenmalige steun die per onderneming in het Waalse Gewest wordt toegekend, is alleen van toepassing op kmo’s in de zin van artikel 2, lid 2, van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014, d.w.z. volgens bijlage I minder dan één miljoen EUR aan geannuleerde omzet, minder dan één miljoen EUR op jaarbalans en minder dan tweehonderdvijftig personen in voltijdequivalent.

Met ingang van 27 maart 2020 dient de onderneming de aanvraag voor één enkele compenserende vergoeding in bij de administratie. Het moet worden ingevoerd binnen enkele dagen na de datum van volledige of gedeeltelijke sluiting. De minister bepaalt de vorm en de inhoud en de wijze waarop de schadevorderingen worden beheerd.

Meer info

2. Vlaams Gewest    

Een forfaitaire subsidie van 4.000 EUR wordt toegekend aan bedrijven die hun site de hele week moeten sluiten als gevolg van maatregelen ter bestrijding van coronavirus (het concept week en weekend werd uiteindelijk opgegeven in de nieuwste versie van de Federal AM).

Voor bedrijven die actief zijn in de Horeca-sector is alleen de verplichte sluiting van de cateringruimte voldoende.

De forfaitaire subsidie wordt ook toegekend aan straathandelaren en beurzen die worden geconfronteerd met de sluiting in het Vlaamse Gewest van een reguliere openbare markt of een openbaar carnaval waarin zij normaal aanwezig zijn, als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Het bedrijf en de vereniging (VZW) moeten ten minste één actieve partner of voltijdse werknemer in dienst hebben die bij de NSO is geregistreerd.

De subsidieaanvraag wordt ingediend via de website van het Innovatie- en Ondernemerschapsagentschap (VLAIO) door het ECB-nummer te vermelden, en door verbinding te maken met zijn ID-kaart.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend binnen enkele kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Preventieve diagnose

De angstaanjagende periode die ondernemers doormaken dwingt ons om opnieuw na te denken, om het bedrijf te hervormen en nieuwe aanknopingspunten te vinden. Sommige bedrijven zullen meer getroffen worden dan andere, maar ze zullen allemaal hun structuur opnieuw moeten uitvinden en consolideren.

In deze periode van crisis moeten we noodoplossingen vinden en proberen terug te keren na een algemene opmerking. Alvorens blindelings vooruit te gaan, is het belangrijk om de sterke punten, zwakheden, sporen van echte actie op te sporen.

De eerste stap is om jezelf, alleen (e), de juiste vragen te stellen of door te nemen die zijn ontworpen door professionals, voor u. En om openhartige antwoorden te geven.

Vervolgens is het interessant om uw reacties te vergelijken met die van adviseurs en andere ondernemers. En dan een reflectie, een debat, nieuwe oplossingen die leiden tot een concreet actieplan.

Dankzij subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de middelen van BECI is een preventieve diagnose ontwikkeld voor alle ondernemers in het Brusselse Gewest. Georganiseerd in verschillende versies, het maakt een eerste „screen” analyse in 15 of meer vragen, voor de diepgaande versie. Het biedt aanbevelingen op basis van de resultaten en begeleidt ondernemers naar een veelheid aan oplossingen, evenementen of partners.

Hoe gebeurt de betaling

In deze periode van crisis is het terugkrijgen van geld ingewikkeld.

Een eerste woord: blijf kalm. De situatie is voor iedereen moeilijk. U zult meer mensen van goede wil hebben om oplossingen te vinden dan oneerlijke mensen die van de situatie zullen gebruik maken.

In deze tijd van universele crisis, is het belangrijk om je moed met twee handen vast te nemen. Maak de afrekening van uw schulden met uw boekhouder en ga door wat u verschuldigd bent.

Neem dan uw telefoon op en vraag de grootste klanten om uw rekeningen te betalen. Plan een alternatief in geval van blokkade. Verzoek op zijn minst gedeeltelijke, gesplitste betaling. Ga akkoord met nieuwe voorwaarden voor tussentijdse betalingen indien de volledige betaling niet kan worden verricht.

Richt je vervolgens pas naar de kleinste klanten, te beginnen met degenen die u de meest „sterke” lijken.Bel Beci op, die u in contact zal brengen met een ervaren bemiddelaar die kan proberen (gratis) een oplossing te vinden met uw contactpersoon.

Ten slotte, ga naar kredietoplossingen die mogelijk geactiveerd kunnen worden in uw geval; er zijn verschillende factoring formules die u waarschijnlijk kunnen helpen in de toekomst.

Andere meer creatieve formules zijn ook mogelijk: u kunt bijvoorbeeld uw rekeningen in de verkoop zetten, beleggers kunnen ze kopen en u krijgt contant binnen 72 uur. Bezoek in dit verband de EDEBEX-website .

Kortom, blader door al deze verschillende formules die u enige hulp kunnen bieden afhankelijk van uw situatie.

Financiering

Wat zijn alternatieve vormen van financiering

Overdracht van hypothecair krediet

Kredietmaatschappij voor de overdrachtWij genieten de steun van talrijke partners: de Brusselse balie, de boekhoudkundige verenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie van Notarissen , de solidariteitsbank Crédal , de vereniging “Question Santé”, de sociale groep Partena , onafhankelijke deskundigen, enz.

Onze diensten zijn uniek in België. Absolute vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Wij zijn een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .