Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) luistert en biedt oplossingen

Problemen met de eigenaar van uw pand, schuldeisers, leveranciers, BTW, sociale zekerheid of sociale bijdragen? Staan er deurwaarders aan uw deur? Dreigen uw bezittingen in beslag te worden genomen? Is de communicatie met uw boekhouder verbroken? 

Het COm luistert naar u en vindt oplossingen tijdens een individueel of collectief gesprek met zijn deskundigen.

Die bijstand is volledig gratis en vrijblijvend en staat open voor elke ondernemer met een zetel in Brussel.

Ons callcenter (email – 02.533.40.90) is 24 uur per dag bereikbaar.

Gratis afspraken, op korte termijn (elke dinsdagmiddag en donderdagochtend) met deskundigen (advocaat, accountant en generalist op het gebied van strategie en management). 

Waar: bij BECI, Louizalaan 500, 1050 Brussel.

Een initiatief van BECI, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) is opgericht op initiatief van de Kamer van Koophandel van Brussel (BECI) en is gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De roeping van het COm? Luisteren, begeleiden en alle specifieke of algemene vragen beantwoorden die ondernemers zich stellen over het leven van hun onderneming en haar omgeving.

Het eerste contact gebeurt gewoon per e-mail of per telefoon (02.533.40.90). De dienst is doorlopend (24u/24) beschikbaar van maandag tot vrijdag.

Afhankelijk van uw vragen, wordt u doorverwezen naar een van onze experts.

U kunt ook deelnemen aan een van hun wekelijkse workshops: 

  • Groepsworkshops (maximaal 10 personen) worden gehouden op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in de gebouwen van BECI, met inachtneming van de gezondheidsnormen;
  • Individuele workshops (boekhouding, juridisch, bedrijfsmanagement) vinden elke donderdag van 7.30 tot 9.30 uur online plaats.

Vertrouwelijkheid is verzekerd in al uw contacten met het COm.

Voor meer informatie over Procedure van Gerechtelijke Reorganisatie en schuldbemiddeling, click hier

Om verder te gaan met de COm, klik hier.

Julie Gigot en Salima Serouane 

Business Solutions Assistant en COm Coördinator 

“Onze diensten zijn volledig gratis!”

“Hebt u een specifieke vraag of een vraag in verband met de actualiteit? Zoekt u juridisch of boekhoudkundig advies dat de vaardigheden van een of meer deskundigen vereist? Hebt u vragen in verband met steunmaatregelen en subsidies van de gemeenten, het Gewest, de federale overheid, enz.?

U staat er niet alleen voor!

BECI heeft het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden in het leven geroepen om uw vragen te beantwoorden. Ook omdat de oplossing vaak eenvoudig is.

Lees meer

Het COm werkt nauw samen met de Ondernemingsrechtbank, de 1819, OCMW’s en de Centra voor schuldbemiddeling. 

De in Brussel gevestigde zelfstandige, handelaar en bedrijfsleider kunnen bij ons terecht. Soms onthalen we ook hun familieleden omdat de betrokken persoon niet durft of geen tijd heeft om contact met ons op te nemen. 

U kunt bij ons één of meerdere malen terecht om ons uit te leggen waar u staat in de oplossing van uw probleem of om het advies aan te passen aan de ondernomen acties. Onze diensten zijn volledig gratis.

Sophie Wilmots

Hoofd van het COm callcenter 

“Het callcenter is er om te luisteren en te begeleiden”

We krijgen een honderdtal seintjes per maand. Mensen nemen vooral telefonisch contact met ons op, minder vaak per e-mail.

We laten die personen zich uiten. We zijn er vooral om te luisteren. Zij vertellen ons over hun moeilijkheden, die van emotionele, juridische of boekhoudkundige aard kunnen zijn. Het betreft soms ook problemen met leveranciers of met klanten.

Lees meer

Wij vragen om uitleg in grote lijnen, zonder in details te treden. En we proberen hun privacy te respecteren.

Het callcenter zelf geeft geen advies. Wij verwijzen mensen door naar de juiste diensten.

Uit allerlei sectoren krijgen wij hoofdzakelijk oproepen van ondernemers en zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden (RSZ, BTW …), met huurproblemen kampen of die hun bedrijf hebben moeten stopzetten.” 

Elke week, experts tot uw dienst …

Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 7.30 tot 9.30 uur ontvangt een multidisciplinair trio van deskundigen, bij BECI of online, ondernemers in moeilijkheden, om naar hen te luisteren en hen advies te geven.

Op de foto: accountant en belastingconsulent Taoufik Arfaoui, advocate Lucille Bermond en Philippe Vercruysse, crisismanager en strategisch, financieel en operationeel coach.

Taoufik Arfaoui

Accountant en al meer dan 30 jaar ITAA-gecertificeerd belastingadviseur

“Vaak liggen ondernemers al overhoop met hun adviseurs”

“Wij verwelkomen ondernemers die, vaak door gebrek aan geld, al in de clinch liggen met hun adviseurs: accountants, belastingconsulenten, juridische raadgevers, enz. Wij zijn dan hun enige toevlucht.

Lees meer

Zij komen naar ons met hun probleem en wij proberen hun het antwoord of althans de weg naar een oplossing te geven.

Die oplossing kan van boekhoudkundige, fiscale of bestuurlijke aard zijn.

Wij zijn zeer complementair: ik bespreek vooral de cijfers, maar dan wel onder toezicht van een advocaat en van deskundigen die op elk moment mijn commentaar kunnen aanvullen. En vice versa. Er heerst een schitterende verstandhouding tussen ons.

Ik word voornamelijk geraadpleegd om de rekeningen van de onderneming te doorlichten, waarbij ik al gauw anomalieën ontdek. Ik word ook vaak verzocht om na te gaan of de sociale wetgeving en de administratieve verplichtingen worden nageleefd. En ook hier zijn de rekeningen in de meeste gevallen niet up-to-date of niet consistent.

Alles is gratis en we zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.” 

 

Lucille Bermond 

Advocaat

“Wij zijn experts in snelle en gerichte hulp”

“Wij zijn experts. Wij bieden snelle en gerichte bijstand aan ondernemingen. Dankzij de alliantie en synergie tussen accountant, bedrijfscoach en advocaat benaderen we de vraagstukken vanuit alle invalshoeken en bieden we een pragmatisch antwoord op de moeilijkheden waarmee ondernemingen worden geconfronteerd.

Lees meer

Sinds kort, en in het licht van de gezondheidscrisis, zijn veel bedrijven ons komen opzoeken om hun situatie uit te leggen. Ze willen samen met ons onderzoeken welke economische instrumenten of oplossingen (steun, leningen, subsidies, premies) of welke juridische mogelijkheden het meest geschikt zouden zijn om een herstelproces op gang te brengen.

We onthalen ook mensen die in volle verwarring verkeren en lichamelijk en/of geestelijk uitgeput zijn. Zij vragen ons om advies, bijstand en geruststelling. Soms vragen ze om hulp om de stopzetting van hun activiteit voor te bereiden en om een halt toe te roepen aan de zware gevolgen die deze activiteit vaak heeft gehad.

Dankzij deze besprekingen kregen velen de nodige financiële steun of de hulp van een advocaat om een procedure in te leiden die hun bedrijf zou veiligstellen. Sommigen hebben op die manier een bladzijde in hun zakenleven kunnen omslaan en een nieuwe start genomen.  

Je nuttig voelen voor het Brusselse ecosysteem is wel een bijzonder dankbare taak.” 

Philippe Vercruysse 

Crisismanager en strategisch, financieel en operationeel coach

“Hoe eerder hoe beter!”

“Mijn lange ervaring met het herstel van ondernemingen en als consulair rechter heeft mij geleerd dat zakelijke moeilijkheden vaak vermijdbaar of omzeilbaar zijn.

Ik moedig ondernemers aan om zich vroegtijdig tot ons te wenden, niet als laatste redmiddel. Al was het maar om te voorkomen dat het advies uitsluitend gericht zou zijn op het opdoeken van de zaak.

Lees meer

Bij het COm zijn we meerdere deskundigen, die tegelijkertijd luisteren en adviseren. Dit is een ongelooflijk krachtige aanpak, omdat het voorstel van een concrete en doeltreffende oplossing zelden uit één enkele discipline of één enkel vraagstuk voortkomt.

Zeer uiteenlopende problemen worden aangekaart: de zoektocht naar subsidies of financiering, juridische vraagstukken, zakelijke overwegingen, noem maar op.

Sommige ondernemers staan onder hevige stress wanneer ze in onze groepssessies belanden, raken opgelucht tijdens de vergadering en keren naar huis terug met antwoorden die de weg effenen naar duidelijke, gestructureerde en concrete beslissingen…”.

Zij hebben beroep gedaan op het COm

L. T.
Voormalig zelfstandig verlener van limousinediensten
“Mijn uitgaven lagen hoger dan mijn inkomsten”

“Ik werkte als dienstverlener voor een bekend limousine platform. Ik was zelfstandige en mijn uitgaven overschreden mijn inkomsten. Wat ik allemaal moest betalen? Autoleasing, brandstof, onderhoud, verzekering, sociale bijdragen, BTW, boekhouder, belastingen… Daar kwam maar geen einde aan! Ik nam contact op met het COm omdat ik niet wist hoe ik een faillissement moest aanvragen. In het callcenter trof ik de juiste persoon aan, die mij hartelijk onthaalde en naar mij luisterde. Zij organiseerde een vergadering met deskundigen via videoconferentie, aangezien wij ons nog in de Covid-periode bevonden. Nadat ik mijn geval aan hen had uitgelegd, vroegen ze mij enkele boekhoudkundige documenten voor analyse op te sturen. Bij de volgende ontmoeting legden ze me duidelijk uit dat het faillissement aanvragen de beste optie was. Ik heb hun advies opgevolgd en heb er echt geen spijt van. De situatie zou anders alleen maar verslechteren en mijn gezondheid ging achteruit. Sindsdien ben ik vol moed en goed geluimd.”

E. H

Ontwerpster en binnenhuisarchitecte

“Ik kreeg eindelijk gepersonaliseerd, consistent en degelijk advies” 

“Als freelancer was ik actief in de evenementensector: ik werkte als standenontwerpster voor beurzen. Toen overviel ons de Covid-crisis. In mijn zaak viel de activiteit volledig stil. Ik wilde diversifiëren en me heroriënteren op particuliere klanten. Maar daartoe ik had advies nodig. Van de verschillende bestaande structuren ontving ik louter en alleen geautomatiseerde en onpersoonlijke antwoorden. Dankzij zoekwerk op het internet ontdekte ik echter het COm. Daar werd ik al gauw ingeschreven voor een groepssessie onder leiding van drie deskundigen. Een bijzonder leerrijke samenkomst was dat, omdat ik eindelijk persoonlijk, samenhangend en degelijk advies kreeg op het gebied van juridisch en administratief beheer, levensvatbaarheid van de onderneming, enz. De aanwezigheid van andere ondernemers die hun problemen kwamen voorleggen, vond ik zeer positief: wij konden trouwens onze ervaringen deelden. Luisteren naar ieders vragen en de antwoorden die we kregen was echt boeiend, omdat we op die manier bewust werden gemaakt voor situaties die ook ons konden overkomen.”

Om verder te gaan

service image
Uw documenten
Nuttige documenten

Administratieve documenten, voorbeeldbrieven, documentsjablonen om u te helpen

Lees meer
service image
com
Rechtsbijstand

Uitstel van huur, huidig contract, mede-eigendom, gerechtelijk reorganisatieplan

Lees meer
service image
com
Fiscale steun

Btw-teruggave en -uitstel, betalingsplan, voorbeelddocumenten om u te helpen

Lees meer
service image
com
Coaching

Relationeel netwerk, emotiebeheer, psychologische hulp om u te helpen

Lees meer
service image
com
Financiële steun

Informatie over regionale steun, preventieve diagnose, overdracht van kredieten voor ondernemingen

Lees meer
service image
com
Sociale steun

Overbruggingsrecht, vermindering van sociale zekerheidsbijdragen, telewerkkosten, werkloosheidsclaim

Lees meer
service image
events
Events

Netwerk, blijf op de hoogte van de laatste wettelijke bepalingen of versterk uw vaardigheden.

De agenda
service image
Diagnostic
Anticiperen op de toekomst

Evalueer in een paar minuten de risicofactoren die op uw bedrijf wegen

Doe de test
service image
PGR
PGR

Bent u niet in staat om uw professionele schulden af te lossen? BECI & het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen u helpen!

De PGR ontdekken
  • Neem contact op met onze adviseur

    Vul dit formulier in :

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.