Oprichting, binnen Beci, van een ‘samenwerkingscluster’ tussen vier bilaterale handelskamers België – Pacifische Alliantie – Centraal-Amerika

6 juni 2018 om 14:06 

Vier Belgische bilaterale handelskamers gericht op de 11 markten van Chili, Colombia, Peru en Centraal Amerika (Honduras, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama en de Dominicaanse Republiek) hebben beslist gestalte te geven aan hun samenwerking, echter met behoud van hun respectieve eigenheden. Deze samenwerking uit zich in een ‘cluster’ van bilaterale kamers, gevestigd bij de Kamer van Koophandel van Brussel – Beci, onder de vorm van een gemeenschappelijk secretariaat en met de volledige waaier van diensten die de Beci-leden genieten.

 

Deze 11 economieën vertegenwoordigen een potentieel van 270 miljoen inwoners en meer dan 3.000 miljard dollar gezamenlijk Bruto Binnenlands Product. In de huidige politieke en economische context, gekenmerkt door de terugkeer van protectionisme en de verwerping van multilateralisme door de Trump administratie, tracht het Latijns-Amerikaanse gebied zijn regionale integratie en zijn overeenkomsten met de Europese Unie en andere regio’s te verstevigen. Bovendien wordt het jaar 2018 een keerpunt voor het beleid in dit deel van de wereld, met meerdere presidentsverkiezingen in deze landen.

 

Alle 11 economieën die betrokken zijn bij deze samenwerking voor het handels- en financieel verkeer met België hebben al vrijhandels- en associatieovereenkomsten gesloten met de Europese Unie. Bovendien vormt de Pacifische Alliantie tussen Chili, Colombia, Mexico en Peru op zich al een soort eenheidsmarkt voor de bedrijven uit deze vier economieën. Dit geldt eveneens voor de acht economieën binnen de CIECA (de Centraal-Amerikaanse eenheidsmarkt).

 

De Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (Beci) en hun CEO Olivier Willocx onthaalden de bilaterale handelskamers. Op die manier kon de ‘Cluster van handelskamers van de Pacifische Alliantie en van Centraal Amerika’ worden opgericht dankzij de inzet van Erwin De Weerdt, voorzitter van Europe Chambers of Commerce and Central America (EURACEN), en Christian Ghymers, voorzitter van de Belgisch-Chileense Kamer, die optrad in naam van een samenwerkingsovereenkomst met de twee andere kamers van de lidstaten van de Pacifische Alliantie, namelijk de Belgisch-Luxemburgse-Colombiaanse Kamer voorgezeten door Daniel Jordan, en de Belgisch-Peruviaanse, voorgezeten door Carlos Cabrejos.

 

In het beheer van deze Cluster krijgen ze de steun van Anémone Hubert, assistente belast met public relations, en van Irène Maroto, assistente en filoloog, die beiden instaan voor het gemeenschappelijk secretariaat van de vier kamers.

Voor meer info:

Contact pers :

Ms. Anémone Cécilia HUBERT, Public Relations Assistant (FR/EN/ES)

+32 472 603 206

CCIBILA@500.be

T +32 2 643 78 22 (CHILE)

T +32 2 643 78 23 (COLOMBIA)

T +32 2 643 78 24 (EURACEN)

T +32 2 643 78 29 (PERU)

Louizalaan 500 avenue Louise – 1050 Brussels

Cluster of Chambers of Commerce for the Pacific Alliance & Central America

Delen