Studie Nationale Bank: Stijgende kosten worden niet volledig doorgerekend in de verkoopprijzen.

7 oktober 2022 om 11:10 

La hausse des coûts des entreprises entraîne une contraction de l’activité économique:  elles sont contraintes de réduire leur production. La hausse des coûts des entreprises entraîne une contraction de l’activité économique: elles sont contraintes de réduire leur production.

De forse kostenstijging voor de ondernemingen doet de economische bedrijvigheid afnemen, omdat veel ondernemingen zich genoodzaakt zien hun productie terug te schroeven nu hun winstgevendheid onder druk staat. Het negatieve effect op de groei zou al in september zichtbaar zijn en in het laatste kwartaal van 2022 intensifiëren, waarna een herstel zou volgen in de loop van 2023. Dit blijkt uit een nieuwe enquête van de NBB in samenwerking met diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen, en lijkt dus te bevestigen dat de Belgische economie afstevent op een korte recessie van beperkte omvang, al is de onzekerheid heel groot. Voorts verwachten de respondenten dat de kostenstijgingen en de inflatiedruk op korte termijn zullen aanhouden. Ze geven evenwel aan dat ze die kostenstijgingen niet volledig doorberekenen in de verkoopprijzen, waardoor een loon-prijsspiraal snel afzwakt. Tot slot verslechteren de indicatoren voor het ondernemersvertrouwen in deze enquête aanzienlijk.

Lees hier het volledige bericht.

Delen