Uw oplossing voor de recyclage van professionele elektro apparaten in Brussel

11 oktober 2018 om 06:10 

DR

[Publireportage]

Onze Brusselse ondernemingen en organisaties vormen een ware stadsmijn.  Ze beschikken over een groot potentieel aan elektr(on)isch  afval, dat vaak vergeten of niet gebruikt wordt en dat perfect ingezameld kan worden voor recyclage of hergebruik. “Professioneel elektr(on)isch  afval”, wat bedoelen we daar precies mee? “Het betreft alle grote apparaten die gebruikt werden binnen een professionele omgeving, zoals kopieermachines van een bepaalde grootte, drankautomaten of medische apparatuur”, benadrukt Ingrid Nolet, woordvoerster van Recupel. Het erkende recyclagenetwerk van Recupel biedt een duurzame inzameloplossing en maakt het mogelijk om op het einde van het proces de grondstoffen te recupereren.

De vzw Recupel coördineert sinds 2001 de inzameling en verwerking van elektronisch en elektrisch afval in België. In 2017 zamelde en verwerkte Recupel bijna 111.000 ton ‘huishoudelijke’ toestellen en meer dan 6.000 ton ‘professionele’ toestellen. Dit indrukwekkende cijfer maakt van ons land een pionier wat de recyclage van elektro betreft.

Inzameling van professionele elektronische apparaten

Recupel wil dat elke onderneming of organisatie het voor haar meest geschikte inzamelkanaal kan vinden, aangepast aan elk type elektr(on)isch afval. De erkende recyclagebedrijven sluiten een overeenkomst af met Recupel voor de inzameling van oude professionele elektronische apparaten bij de ondernemingen. Het erkende recyclage- of inzamelbedrijf voldoet zo aan de strengste eisen inzake correcte recyclage, milieuvergunning en het maakt er een erezaak van de Belgische en Europese afvalwetten na te leven. Het garandeert dat de ingezamelde apparaten naar een verwerkingscentrum worden gebracht dat verbonden is met Recupel en dat zal instaan voor de depollutie, de recyclage en de verwerking van dit afval.

We hebben in 2017 meer dan 6.000 ton professioneel materiaal ingezameld voor recyclage of hergebruik. We willen de ondernemingen blijven sensibiliseren voor het belang van de inzameling van afval van professionele elektronische apparaten. Is uw printer kapot of gebruikt u hem niet meer en staat hij in de weg, doe dan een beroep op een erkend recyclagebedrijf. Dit bedrijf helpt u in alle veiligheid van uw printer af. Onze ambitie is immers dat al deze oude elektronische toestellen terechtkomen in ons inzamelcircuit”, zo vertelt Ingrid Nolet.

Recycleur agréé recupel

Informeer u

De lijst met erkende recyclagebedrijven vindt u op de website van Recupel. Dankzij een mappingsysteem met de erkende recyclagebedrijven krijgt u met één klik te zien welke de beschikbare partners in Brussel zijn. Voor meer informatie:

Delen