Vermijd juridische stappen

1 april 2020 om 10:04 

©Gettyimages

Ondernemingen worden gesloten of hun activiteiten worden aanzienlijk beperkt. Zij moeten echter hun vaste kosten dekken. Hoe kan het probleem worden opgelost wanneer een kredietgever de strikte naleving van de huurovereenkomst voorschrijft, ongeacht de huidige omstandigheden?

 

Bemiddeling: een vrijhandelsovereenkomst onder het gezag van de rechter

De rechters behandelen conflicten, maar zij hebben ook een functie voor het tot stand brengen van vrede: bemiddeling. Tijdens een privégesprek hoort de rechter de partijen en kan hij hen adviseren zonder partij te kiezen voor iemand. Hij vestigt de aandacht op het risico van geschillen. Een overlegvergadering duurt maximaal 1 uur en 30 minuten en eindigt meestal bij een akkoord.

Als een rechter u zegt „op uw plaats, zou ik denken voor het indienen van een gerechtelijke procedure”, moet u denken. Het is een kwestie van gezond verstand. In het geval van een in moeilijkheden verkerende huurder die het gevolg is van de huidige crisis, heeft de kredietgever een stimulans om flexibel te zijn. Indien het de afwikkeling van de huurovereenkomst en de veroordeling van zijn schuldenaar tot het betalen van een aanvullende vergoeding vereist, zal hij waarschijnlijk worden geconfronteerd met een curator. Dit alles daarvoor.

In het kader van de bemiddeling helpt de rechter de partijen de strikte grenzen van het recht te buiten te gaan door hen in kennis te stellen van de beperkingen en de grenzen van een klassieke gerechtelijke procedure.

Voordelen: vrije, vereenvoudigde (eenvoudige brief), snelheid en autoriteit van de rechter.

Nadelen: vrijwillig proces (een partij kan niet dwingen deel te nemen aan de bemiddeling), van de rechtbank (alleen een akkoord kan worden opgenomen in een beslissing om verplicht te worden). Als u failliet gaat, moet u de gerechtelijke procedure opnieuw starten.

 

Bemiddeling: een onderhandeling onder toezicht die door de rechter kan worden opgelegd

Sinds de wet van 18 juni 2018 kan de rechter van de partijen verlangen dat zij bemiddeling trachten te plegen, tenzij zij dit weigeren („opt-out” -mechanisme). Het volstaat dat een partij het erover eens is dat bemiddeling door de rechter dient te worden gelast. In dit geval van gerechtelijke bemiddeling wordt hiernaar verwezen. De rechter benoemt een door de federale bemiddelingscommissie goedgekeurde bemiddelaar en de missie van de Ombudsman is beperkt in de tijd.

Voor welk soort situatie? Wanneer de rechtbank van mening is dat een overeenkomst tussen de partijen de voorkeur verdient boven een uitspraak, met name wanneer men zich geconfronteerd ziet met een situatie die gevolgen op middellange en lange termijn heeft (distributieovereenkomsten, partnerschap, vennootschapsrecht en verenigingen, enz.). Juridische bemiddeling heeft een aanzienlijk voordeel: in geval van een storing neemt de rechter de beslissing en geeft hij een beslissing.

In 75 % van de gevallen bereiken de partijen een akkoord.

 

Wat is bMediation?

bMediation is een non-profitorganisatie die 20 jaar geleden is opgericht door BECI (Kamer van Koophandel en Industrie) en de Franstalige en Nederlandstalige orde van advocaten in Brussel. Zij wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie en vormt elk jaar honderd bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken, in het Frans en in het Nederlands. bMediation is ook een internationaal erkend Belgisch centrum voor commerciële bemiddeling en bouwt partnerschappen aan met andere centra.

 

Wilt u een begin maken met een bemiddeling?

Contact: Www.bmediation.eu

Delen