Beci 3.0, The Brussels Business Community

Connect, share, co-create: Beci verenigt, empowert en begeleidt Brusselse ondernemingen die zich op deze drie vlakken willen engageren. Toetreding betekent contact leggen met 350.000 mensen en je bedrijf ontwikkelen door middel van uitwisseling, content en advies van een echte gemeenschap van experts en professionals. Samen versterken we onze impact op de handel en industrie van vandaag.

➤ Nieuwe horizon

Beci huldigt de “Brussels Business Community” in : een nieuwe aanpak en een andere benader ing van – en ondersteuning aan – haar leden in een ultra-verbonden wereld.

“Verbinden, delen en co-creëren” . Beci vernieuwt zijn missie rond deze drie doelstellingen om zijn relatie met de leden te veranderen en zich vastberaden op de toekomst te richten. Dat komt omdat het Gewest, het land en de wereld wellicht nog nooit zo snel zijn veranderd als in de afgelopen jaren. In het licht van de enorme uitdagingen waar bedrijven voor staan, beschouwt CEO Olivier Willocx samenwerking, partnerschap en het delen van expertise als vitaal.

Vraag is of verbinding, delen en co-constructie niet altijd de kernactiviteiten van de Kamerzijn geweest. “W ij streven vooral naar een andere ingesteldheid die nog beter beantwoordt aan de verwachtingen van de leden, aan de gemeenschapsgeest en aan de uitzichten die de technologie ons biedt”, legt Olivier Willocx uit. D igitalisering bevordert de uitwisseling, terwijl co-creatie eerder te maken heeft met een gemoedstoestand”, beaamt Annick Hernot, voorzitter van Beci. Partnerschappen zijn tegenwoordig vitaal voor de ontwikkeling van een organisatie. Je kunt niet zonder. A nders word je irrelevant , voegt ze eraan toe. Voor haar voorganger en nog steeds bestuurder Marc Decorte is h et ondernemingsklimaat fundamenteel veranderd . D e toekomst valt haast niet meer te voorspellen, de verschuivingen zijn abrupt, ontwrichtend en volgen elkaar in hoog tempo op . De noodzaak aan verbinding tussen ondernemers is nog nooit zo groot geweest .”

Deuren wijd open

De Kamer vraagt al haar leden om samen met haar de oplossingen te creëren die zij viadigitale hulpmiddelen aan de gemeenschap biedt. Alle leden worden uitgenodigd om hun informatie-inhoud te delen via het digitale platform van Beci , die over talrijke print-, web-, radio- en multimediakanalen beschikt voor een efficiënte verspreiding.

Tegelijkertijd kan elke bijdrager voordeel halen uit Beci’s uitstekende positionering in zoekmachines. “Met onze steun zal een jong bedrijf zijn zichtbaarheid veel sneller vergroten dan wanneer het dat op zijn eentje doe t “, stelt Olivier Willocx. Hij vermeldt een aantal elementen die op de beci.be-site tot 60.000 keer werden bekeken.

Het platform wil bijdragen tot networking en bedrijfsontwikkeling . Zo zal het zijn gegevens openstellen om de leden nauwkeurig te informeren over al wat hen het meest bezighoudt en om hen te begeleiden bij de positionering van hun goederen en diensten. De Kamer beschikt intern over een schat aan gegevens over Brusselse bedrijven en hun directieleden. Zij zal diegegevens geleidelijk in het platform integreren, zodat leden die daarom vragen kunnen segmenteren, persona’s kunnen creëren en hun benaderingen kunnen richten.

Verder zal Beci zijn kantoren aan de Louizalaan 500 ter beschikking stellen van zijn leden voor de organisatie van evenementen of vergaderingen. Om hun nieuwe functie als “Gemeenschapshuis” eer aan te doen, ondergingen de drie verdiepingen – inclusief een caféruimte op de begane grond – tijdens de gezondheidscrisis een complete facelift.

Platform

De nieuwe aanpak berust deels op het concept dat elk lid een drijvende kracht van de Brussels Business Community kan worden. E en co-creatie werk t als de partners willen samenwerken en over complementaire vaardigheden beschikken” , zegt Annick Hernot. Door zijn overstap naar een digitaal platform , hoopt Beci het trefpunt te worden waar elk van de 3.000 leden een beroep kan doen op de deskundigheid van anderen.

Subsidies en financiering, fiscaliteit en boekhouding, handels- en vastgoedrecht, mobiliteit, import-export, HR en arbeidsrecht… Deze en vele andere domeinen komen aan bod op het platform. De juridische inhoud – advies, correspondentie- en contractmodellen, enz. – wordt uitgebreid ten opzichte van wat de leden al kunnen vinden op legal.beci.be.

De Kamer wenst sommige leden tot referent te maken en ze te belasten met externe opdrachten. Beci zou specifieke verzoeken van andere leden doorgeven waaraan het zelf niet kan voldoen, en vervolgens de rekening betalen. “Een kamer is niet bedoeld om te concurreren met een advocatenkantoor of andere deskundigen”, aldus Olivier Willocx. “Maar we moeten ervoor zorgen dat al onze leden steeds een antwoord op hun problemen vinden.

De profielen van onze interne medewerkers zullen dus geleidelijk evolueren naar minder eigen deskundigheid, maar meer bezieling , communicatie en het vermogen om contacten te leggen en kennis door te geven tussen leden die met een probleem kampen en deskundigen die oplossingen hebben. In dit verband wijst Annick Hernot op de schat aan connecties die Becide afgelopen decennia binnen het ecosysteem heeft vergaard. Marc Decorte benadrukt: “De soft skills van de toekomst zijn coördinatie tussen meerdere partijen, interpretatie van informatie, de omzetting naar kansen en ’toekomst’- vs. ‘oplossingsgerichtheid’. Het is moeilijk om dit alles bij één persoon te vinden, vandaar het belang van gemeenschappen van ondernemers , de kern van Beci ‘s bestaansreden .”

All inclusive

Conform deze nieuwe aanpak stapt de Kamer van een lidmaatschap à la carte over naar een all-inclusive lidmaatschap. Hiermee willen wij dat de leden, ongeacht hun omvang, een beroep kunnen doen op ons volledige dienstenpakket” , zegt Olivier Willocx.

Beci handhaaft de andere historische pijler van haar activiteiten: ze blijft haar leden vertegenwoordigen in de organen waar politieke en bestuurlijke besluiten worden genomen. (zie ook pagina 06). Meer dan ooit wil de Kamer overal de belangen van de Brusselse ondernemers behartigen.

Download hier de « live drawings » van de drie interventies tijdens de lancering van “The Brussels Business Community” op 17 januari 2023.