Shifting Economy


De economische overgang is een wereldwijde kwestie. Maar om te weten waar we moeten beginnen, is het lokale niveau onmisbaar.

De Brusselse regering heeft een heel ministerie aan het roer van deze transitie, bekend als de "Shifting Economy" of regionale strategie voor economische transitie. Het doel van deze strategie is om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te vertalen naar het Brusselse niveau.

Europa heeft een referentiekader vastgesteld: de Green Deal. Het doel is om klimaat- en milieu-uitdagingen om te zetten in kansen en de Europese economie koolstofneutraal te maken tegen 2050. Om dit te bereiken gaat het spelen met de criteria voor het toekennen van overheidssteun om "groenere" economische activiteiten aan te moedigen. De Shifting Economy speelt met dezelfde codes. Het Brussels Gewest heroriënteert de economische steun zodat die tegen 2030 volledig bestemd is voor bedrijven die zich inzetten voor economische transitie.

Aan de andere kant ontwikkelt de Brusselse regering steunmaatregelen om bedrijven te sensibiliseren en te informeren, zodat ze ervoor kiezen om zich in te zetten om hun model geleidelijk aan te veranderen. Aanpassing zal dus het sleutelwoord zijn in de komende jaren.

Deze economische transitiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft de transformatie van de Brusselse economie na om in 2050 helemaal koolstofvrij te zijn.

Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.